Конкурс "Великодній дивограй"
Конкурс "Рукотворні барвоцвіти"
Кам'янець-Подільському коледжу культури і мистецтв - 90 років
Крізь віки… Участь у заході
Андріївські вечорниці. Театралізоване дійство
Опитування
Оцініть роботу сайту:
5
4
3
2
1

Архів новин
Липень 2020 (14)
Червень 2020 (21)
Травень 2020 (20)
Квітень 2020 (20)
Березень 2020 (91)
Лютий 2020 (24)
Корисні посилання

Методичний кабінет – творча

лабораторія фахової майстерності 

викладачів


Методичний кабінет 

Григорків Людмила Анатоліївна,

методист


В коледжі сформована ефективна система організації методичної роботи, яка є невід'ємною складовою освітнього процесу та спрямована на задоволення потреб з підготовки сучасних фахівців.

Методична робота коледжу є цілісною системою взаємопов’язаних дій і заходів, що базується на досягненнях педагогічної науки, надбаннях педагогічної практики та кращого досвіду, спрямованих на підвищення фахової кваліфікації, розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності викладачів. Все це зумовлює досягнення позитивних кінцевих результатів навчально-виховної роботи в коледжі.

У «Положенні про методичний кабінет коледжу» визначені основні завдання методичної роботи, які передбачають «розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення». Згідно з даним Положенням методична робота в коледжі здійснюється  за наступними напрямками:

 Про що пише «Освітня траєкторія»?

Знайомство з фаховою періодикою

 

 Про що пише «Освітня траєкторія»?

 

   Методична служба коледжу радить педагогічним працівникам познайомитися зі змістом нового випуску інтерактивного інформаційного вісника «Освітня траєкторія» Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» (№9(9) квітень 2020), який присвячено питанням дистанційного навчання.

   Дистанційна освіта, про яку стільки було сказано, не просто увійшла – увірвалася в наше освітянське середовище. Форс-мажорні обставини цієї весни спонукали переглянути підходи до нових можливостей, які відкривають сучасні електронні технології.

   Актуальною в реаліях сьогодення є стаття Тетяни Винниченко «Міфи та реальність дистанційного навчання» (с.50).

   Недостатньо сформовані навички реального спілкування наших студентів переносяться наразі в сферу віртуальної реальності. Зверніть увагу на поради Наталії Мошенської, висловлені у публікації «Культура online-спілкування у контексті реалій сучасного освітнього простору» (с. 9).

   Мобінг на роботі. Які негативні наслідки розповсюдження цього явища можуть бути? Читайте в статті психолога Аліни Руденко «Міжособистісні конфлікти – породження мобінгу на роботі» (с.11).

   Будучи справжнім Педагогом, завжди слідуйте мудрій пораді William Dudley Ward: «Вчіться, поки інші сплять, працюйте, поки інші відпочивають, будьте готові, поки інші розслабляються і мрійте, поки інші плачуться» (с. 12).

   Режим доступу: Освітня траєкторія.

 

 

Журнал «Фахова передвища освіта»

Знайомство з фаховою періодикою

 

Шановні колеги!

Методична служба коледжу радить познайомитися з матеріалами

навчально-методичного журналу

«Фахова передвища освіта» (№ 1, 2020 р.)

Журнал висвітлює сучасні проблеми освіти, знайомить з досвідом роботи навчальних закладів, є провайдером педагогічних інновацій.

 

 

 

Форми виконання навчальних завдань

для використання під час дистанційного навчання

 

   Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи від запобігання поширенню короновірусу COVID-19», керуючись спільним листом Міністерства освіти і науки України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 № 1/9-162, № 02-5/202 «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину», коледж працює на дистанційній формі навчання.

РЕАГУЮЧИ НА ВИКЛИКИ, ПОВЯЗАНІ З ПАНДЕМІЄЮ,

МЕТОДИЧНА СЛУЖБА КОЛЕДЖУ РЕКОМЕНДУЄ

ВИКОРИСТОВУВАТИ ТАКІ ФОРМИ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ:

рекомендації викладачам індивідуальних занять:

- самостійна робота над творами – консультування, перевірка, аналіз; виконання вправ, етюдів;

- перегляд заданих відеоматеріалів;

- музично-теоретичний та виконавський аналіз творів за запропонованою схемою; робота  над вивченням партитури твору під супровід аудіозапису;

- пошук інформації, відеоматеріалів в мережі Інтернет;

- проведення занять, консультування online;

- опрацювання теоретичного матеріалу за конспектом.

форми контролю: відеозвіт студента через додаток Viber, Скайп, надсилання відеозвіту на електронну адресу викладача

 

рекомендації концертмейстерам:

- підбір і вивчення або удосконалення репертуару;

- створення аудіозаписів акомпанементів для забезпечення самостійної роботи студентів

форми контролю: надсилання матеріалів  викладачу дисципліни

рекомендації викладачам групових занять:

- самостійне опрацювання студентами теоретичного матеріалу за конспектами та підручниками в паперовій, електронній формі; виконання письмових самостійних робіт;

- виконання практичних завдань;

- проведення занять, консультування online через додаток Viber, Скайп,

форми контролю: виконання тестових завдань, звіт студента через електронну пошту.

 

 

 • 18-02-2020, 09:47
 • 90
 • 0

 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Методичні поради

 

Кожен педагогічний працівник коледжу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту» зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію. Підвищення кваліфікації є необхідною умовою проходження атестації у порядку, визначеному законодавством. 

Формами підвищення кваліфікації є: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю визнається як підвищення кваліфікації працівників.

 

До заходів з підвищення кваліфікації зараховуються:

 1. a. проходження курсів підвищення кваліфікації у закладах, які мають відповідну ліцензію, обсягом не менше 60 академічних годин;
 2. b. участь у навчанні обсягом не менше 60 академічних годин, яке проводиться як захід з підвищення кваліфікації суб'єктом освітньої діяльності, установчими документами якого передбачено проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яке включає навчання з навчальної дисципліни, яку викладає педагогічний працівник – прирівнюється до обов’язкового для атестації на відповідність посаді;
 3. c. стажування за фахом у закладі вищої освіти обсягом не менше 60 академічних годин – прирівнюється до обов’язкового для атестації на відповідність посаді;
 4. d. проходження курсів підвищення кваліфікації з української мови, педагогіки, психології (вікової), інших напрямів педагогічної діяльності, обсягом не менше 60 академічних годин у закладах, які мають відповідну ліцензію – прирівнюється до обов’язкового для атестації на відповідність посаді;
 5. e. участь у навчанні, проведеному Державним науково-методичним центром змісту культурно-мистецької освіти – прирівнюється до обов’язкового для атестації на відповідність посаді; 
 6. f. семінари, інші навчальні заходи різного рівня, які проводяться як заходи з підвищення кваліфікації суб'єктами освітньої діяльності, установчими документами яких передбачено проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у яких взяв участь педагогічний працівник як слухач – незалежно від тривалості;
 7. g. майстер-класи, які проводять науково-педагогічні працівники закладів вищої спеціалізованої освіти з відповідних дисциплін, у тому числі й ті, які проводяться в рамках науково-практичних конференцій, міжнародних та всеукраїнських конкурсів, на запрошення мистецьких шкіл або культурно-мистецьких коледжів;
 8.  h. тренінги з інформаційно-комп’ютерних технологій, психології, управління часом тощо; комп’ютерні курси; інші навчальні заходи, у тому числі й з мистецьких напрямків, які проводяться закладами, установами, громадськими та іншими організаціями; 
 9.  i. он-лайн курси і тренінги, які пропонуються освітніми інтернет-платформами та передбачають підтвердження їх проходження.

 

Педагогічний працівник за міжатестаційний період повинен пройти хоча б один обов’язковий захід з підвищення кваліфікації або прирівняний до нього. Решта заходів можуть йому враховуватися незалежно від тривалості чи тематики навчання. Якщо педагогічний працівник не пройшов обов’язкового або одного з трьох прирівняних до нього заходів підвищення кваліфікації (позиції a / b / c / d / е), але пройшов інший захід (позиції f / g / h / і), він отримує за виконання цього критерію 1 бал незалежно від кількості пройдених навчань.

 

Увага!Обов’язкова кількість заходів з підвищення кваліфікації для виконання мінімального показника за критерієм підвищення кваліфікації  становить:

 

- при атестації у 2020 році педагогічному працівнику зараховується виконання критерію за проходження 1 заходу підвищення кваліфікації, яким є обов’язковий або прирівняний до нього + 1 будь-який інший захід з підвищення кваліфікації;

 

         - при атестації у 2021 році педагогічному працівнику зараховується виконання критерію за проходження 1 заходу підвищення кваліфікації, яким є обов’язковий або прирівняний до нього + 2 будь-які інші заходи з підвищення кваліфікації;

 

         - при атестації у 2022 році педагогічному працівнику зараховується виконання критерію за проходження 1 заходу підвищення кваліфікації, яким є обов’язковий або прирівняний до нього + 3 будь-які інші заходи з підвищення кваліфікації;

 

         - при атестації у 2023 та наступних роках педагогічному працівнику зараховується виконання критерію за проходження 1 заходу підвищення кваліфікації, яким є обов’язковий або прирівняний до нього + 4 будь-які інші заходи з підвищення кваліфікації.

 

Проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації підтверджується свідоцтвами або сертифікатами із зазначенням кількості прослуханих годин (для ліцензованих або прирівняних до них (60 академічних годин) курсів/заходів), іншими сертифікатами, довідками від закладів, де проходили ті чи інші заходи з підвищення кваліфікації, довідками організаторів проведення навчальних заходів. У разі проходження підвищення кваліфікації у формі майстер-класів, які проводяться в рамках виконавських конкурсів або фестивалів, організатори яких не передбачають видання за їх наслідками відповідних документів, участь у таких заходах підтверджується наявністю оригінальної програми заходу, де вказано про проведення майстер-класу, а також оригінальна відео- або фотофіксація майстер-класу та власноруч зроблені нотатки за його результатами.


Де можна підвищити кваліфікацію

 

та набути нових професійних компетентностей


 

<td style="width: 106.3pt; border: solid windowtext 1.

Навчальний заклад

Додаткова інформація

Контакти

Центр неперервної культурно-мистецької освіти
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів за галузями знань
0201 Культура
0202 Мистецтво

 

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 15,
тел.: +38(044)2803404
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-publichnogo-upravlinnya-ta-kadrovoji-politiki

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації)

Стажування за напрямками:
- музичне мистецтво,
- образотворче мистецтво,

- педагогіка, психологія,

- загальноосвітні дисципліни

м. Кам'янець-Подільський вул. Огiєнкa, 61
3 поверх, 320 каб.).

 тел. (03849)5-19-57; (03849)3-07-83 post@kpnu.edu.ua

 www.kpnu.edu.ua

 

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

 

- музичне мистецтво,
- хореографічне мистецтво,
- вокальне мистецтво.

 

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9,
навч.-метод. каб. (№ 106)
тел.: +38(044)2347747
e-mail: kpt@npu.edu.ua
http://www.ippk.npu.edu.ua

Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Стажування за напрямками:

- музичне мистецтво,

- образотворче мистецтво,

- педагогіка, психологія,

- загальноосвітні дисципліни

 

http://ippo.org.ua 

тел.(044)294-08-74

Харківська державна академія культури
Центр безперервної освіти

<!--[if !supportLists]-->-                    <!--[endif]-->cоціальна педагогіка,
- культурологія,
- музейна справа та охорона пам’яток історії та культури,
- документознавство та інформаційна діяльність,
- менеджмент соціокультурної діяльності,
- театральне мистецтво,
- хореографія,
- кіно-, телемистецтво,
- музичне мистецтво,
- менеджмент і адміністрування,
- медіа-комунікації,
- іноземні мови

 

61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
тел.: (057)7311504
http://www.ic.ac.kharkov.ua

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Стажування за напрямками:

- музичне мистецтво,

- театральне мистецтво,

- образотворче мистецтво

46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2
тел.(0352)435922
http://tnpu.edu.ua

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Тільки викладачі ВНЗ (училища культури, коледжі культури)

 

21001, м. Вінниця, вул. Острозького, 32
тел.
(0432)276882; (0432)618072
e-mail: info@vspu.edu.ua
https://vspu.edu.ua

Рівненський державний гуманітарний університет

- хореографічне мистецтво,

- музичне мистецтво,

- сценічне мистецтво,

- образотворче мистецтво,

- декоративне мистецтво

 

33000, м. Рівне, вул. С. Бандери,12
тел.: тел.(0362)269689; (0362)263715 ;

e-mail: info@rshu.edu.ua; rectorat@rdgu.uar.net

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

 

https://cutt.ly/UebrC3J)

 

Освітній IT-проект «Всеосвіта»

 

сторінка онлайн-курсів:https://vseosvita.ua/course.

сторінка вебінарів: https://vseosvita.ua/webinar.

Портал ГС «Освіторія»

 

 

https://osvitoria.media

Студія онлайн-освіти «Еducational Era»

  

 

https://www.ed-era.com/

 

Український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»

 

 

https://prometheus.org.ua

 

 • 13-02-2020, 13:55
 • 211
 • 0

Онлайн-ресурси для підвищення кваліфікації: 

 

Шановні колеги,

пропонуємо добірку онлайн-ресурсів для професійної самоосвіти:

 

 

 

 •  Академія інноваційного розвитку освіти

    Пропонує навчально-практичні семінари, тренінги та дистанційні курси.


http://www.airo.com.ua/

 • Дистанційна академія

    Майстер-класи, вебінари, методика, хмарні сервіси та багато іншого для вашої самоосвіти.


http://d-academy.com.ua/

 • Прометеус

    Якісні онлайн-курси від викладачів провідних українських вищих навчальних закладів. Бізнес-англійська, фінансовий менеджмент, історія, культурологія, філософія, основи програмування та багато іншого ви можете знайти на цьому сайті. Після вивчення матеріалу ви проходите онлайн-тестування та отримуєте сертифікат, затверджений викладачем курсу. Всі лекції викладаються українською мовою, а навчання та отримання електронного сертифікату є безкоштовними.
https://prometheus.org.ua/

 • ED ERA

    Тут ви знайдете нові якісні безкоштовні онлайн-курси. Онлайн-книги на EdEra складаються з ілюстрованих текстів з інтегрованими відео та тестами для перевірки здобутих знань. Дозволяють поєднати різні методи сприйняття інформації і підвищити ефективність навчання. І головне — безкоштовний доступ онлайн 24/7.


https://www.edera.com/courses/

 • ВУМ

    40 безкоштовних онлайн-курсів українською мовою. Надається сертифікат.


https://vumonline.ua/

 • Khan Academy

    Всі матеріали, курси та лекції знаходяться у вільному безкоштовному доступі для будь-якої людини на планеті, яка має можливість користуватися Інтернетом. Онлайн- лекції перекладено на 65 мов, пріоритетну мову користування платформою ви можете обрати з 7 варіантів, а деякі ресурси проекту перекладені і на українську мову. Навчання тут – безкоштовне, за виключенням можливості добровільно внести пожертву.


khanacademy.org

 • Сoursera (англомовний)

    Цей сайт містить курси з безлічі спеціальностей різними мовами. Курси викладаються провідними американськими вишами. А ще, у разі вдалого складання тесту після закінчення курсу, ви отримуєте затверджений сертифікат. Можна безкоштовно, прямо з дому, навчатись у престижному американському навчальному закладі.


https://www.coursera.org/

 

 

 

  

Бажаємо успіхів!

 

 

  

 

Методична служба коледжу

На допомогу педагогічним працівникам

Скористайтесь послугами репозитарію

 

 

 

До уваги

викладачів навчальних дисциплін

загальноосвітньої підготовки

Інструктивно-методичні рекомендації 

щодо вивчення в закладах

загальної середньої освіти

навчальних предметів

у 2019/2020 навчальному році


Міністерство освіти і науки України надіслало для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році, розроблені спільно з Національною академією педагогічних наук України та Інститутом модернізації змісту освіти.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році:


Методичні рекомендації щодо викладання української мови у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної література у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання історії у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання правознавства у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання громадянської освіти (рівень стандарту) у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання курсів морально-духовного спрямування у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання освітньої галузі «Природознавство» у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання біології та екології у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2019/2020 навчальному році


Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2019/2020 навчальному році


Джерела:

сайт “Шкільне життя”

 

 

 

 

  

 

Атестація

викладачів та концертмейстерів

 

Оновлено 17.09.2019

 • 03-09-2019, 10:08
 • 229
 • 0

"З Україною в серці"

виховна година

в академічних групах

 

 

Говорили про імідж та компетентності

Заняття в Школі педагогічної майстерності

 

Говорили про імідж та компетентності

 

03 травня на занятті Школи педагогічної майстерності слухачі вивчали тему «Імідж культурно-мистецького навчального закладу як фактор професійного становлення фахівця». Павлюк О. Я., завідувач відділення, охарактеризувала ефективні інструменти, засоби та атрибути маркетингу, реклами, паблік рілейшнз, необхідні для формування і просування позитивного іміджу навчального закладу в цілому, іміджу викладача та випускника – сучасного менеджера культурно-мистецької галузі. Головне завдання коледжу – сформувати професійні компетенції фахівця, здатного до саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації. Професійні компетенції – це вміння використати знання, навички, досвід в конкретних ситуаціях, досягнувши при цьому максимально позитивного результату. Серед актуальних професійних компетенцій випускника коледжу – знання економічних основ культури та сучасних моделей менеджменту, вміння орієнтуватися в сучасних процесах галузі культури та впроваджувати інноваційні технології соціокультурної діяльності, здатність до ефективної взаємодії, письмової й усної комунікації, знання іноземних мов, навички роботи в комп’ютерних мережах та використання Інтернет-ресурсів тощо. Професійним середовищем для випускників коледжу все частіше стають центри культури об’єднаних територіальних громад, з якими коледж налагоджує ділові зв’язки та співпрацю.

Тему заняття вдало доповнювали: презентація, добірка методичних рекомендацій, календар професійних свят культурно-мистецької сфери, інформаційні теки «Міжнародні професійні мистецькі ради, об’єднання, федерації», «Національні творчі спілки, асоціації, ліги», «Громадські бібліотечні об’єднання» (технічне оформлення – Філіпчук Т. М., адміністратор баз даних).

Актуальність теми заняття Школи педагогічної майстерності визначена тими важливими трансформаціями, які відбуваються в галузі культури та освіти. Наступне заняття Школи планується провести у формі проблемного обговорення на тему «Формування інноваційної культури педагога. Впровадження ефективних стратегій навчання».

 

Никитюк С. С., керівник Школи педагогічної майстерності

Впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій навчання

Засідання Школи педагогічної майстерності


Впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій навчання 

Вивчаємо інформаційні технології

Навчання в рамках

Школи педагогічної майстерності

 

Вивчаємо інформаційні технології

 

01 лютого відбулося засідання Школи педагогічної майстерності (керівник Никитюк С. С.). Заняття на тему «Впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій навчання» провела Деркач Л. С., викладач-методист, голова циклової комісії загальноосвітньої підготовки.

Педагогічні працівники коледжу познайомилися з методикою застосування в освітньому процесі сучасних комп’ютерних технологій (зокрема, хмарних технологій, Googl-диска, інтерактивної дошки, сервісів он-лайн тестування, тощо). Зацікавила слухачів Школи інформація про можливості дистанційної педагогічної освіти, доступні он-лайн курси, тренінги, за допомогою яких можна вдосконалити фахові компетентності. Висвітлення теми заняття супроводжувалося презентацією; присутнім був рекомендований перелік відповідних документальних джерел та режим доступу до платформ для створення тестів (підготувала Філіпчук Т. М., адміністратор баз даних).

Навчання сприяло вдосконаленню використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі коледжу та підвищення професійної компетентності викладачів.

Зміст методичної роботи викладача


Зміст методичної роботи викладача Зміст методичної роботи викладача

 

Єдина мета

та методична тема роботи

колективу коледжу


Єдина мета та методична тема роботи колективу коледжу

 

Складання бібліографічного опису документів

Методичні рекомендації

 

 Складання бібліографічного опису документів

Складання бібліографічного опису

документів у списку джерел,

який подається у програмах навчальних

дисциплін, курсових

та дипломних роботах

Пам'ятка користувачу


Складання бібліографічного опису документів