Конкурс "Великодній дивограй"
Конкурс "Рукотворні барвоцвіти"
Кам'янець-Подільському коледжу культури і мистецтв - 90 років
Крізь віки… Участь у заході
Андріївські вечорниці. Театралізоване дійство
Меню навігації
Опитування
Оцініть роботу сайту:
5
4
3
2
1

Архів новин
Серпень 2022 (30)
Липень 2022 (9)
Червень 2022 (15)
Травень 2022 (20)
Квітень 2022 (8)
Лютий 2022 (10)
Корисні посилання
КПККіМ » Новини » Державна атестація випускників

Державна атестація випускників

Державна атестація випускників

Державні екзамени   З 07 червня по 23 червня 2022 року в коледжі відбулася державна атестація випускників.

   Голова державної екзаменаційної комісії - Маринін І. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, викладач класу акордеону Кам’янець-Подільської музичної школи імені Ф. Ганіцького. 

   Державні екзамени випускників Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв було проведено відповідно до графіка освітнього процесу, згідно з розкладом державних екзаменів.


Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

   Підготовка молодшого спеціаліста зі спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» зорієнтована на його багатогранну культурно-мистецьку діяльність у закладах культури і вимагає складних за своєю структурою професійних якостей, які формуються у процесі навчання. Адже повноцінне оволодіння професією можливе лише за умов засвоєння майбутніми фахівцями цілого комплексу спеціальних компетенцій, необхідних у практичній культурно-мистецькій діяльності.

Комплексний тестовий кваліфікаційний екзамен включав перевірку знань з навчальних дисциплін: «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Культурологія» та «Навчальна практика з МСКД».

   Студенти дали відповіді на 50 тестових запитань, продемонструвавши належний рівень знань з історії та теорії культури, культурно-історичних епох, значення української та світової культури в культурному просторі та часі, методики організації та проведення культурно-дозвіллєвої діяльності. 

 

Спеціалізація «Народне пісенне мистецтво»

   Державний комплексний кваліфікаційний екзамен з фаху складався з двох частин: практичної (виконання двох хорових творів) і тестових завдань.

   Усі студенти підготували письмові анотації на хоровий твір з екзаменаційної програми. На основі взаємозв’язку всіх дисциплін музичного циклу студенти ознайомилися і оволоділи музичним репертуаром, методами роботи з хоровим колективом, методикою розучування творів, технікою хорового диригування.

Аналіз екзаменаційних відповідей засвідчив, що студенти, в основному на належному рівні засвоїли теоретико-практичний матеріал з курсу «Диригування та читання партитур», «Хорознавство та методика роботи з хором».

 

Державна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускників

 

 Спеціалізація «Народне інструментальне мистецтво» 

(духові інструменти)

   Державний екзамен зі «Спеціального музичного інструменту» передбачав виконання програми з двох (один з яких – великої форми) або чотирьох творів. Студенти продемонстрували належний рівень виконавської майстерності та знання виконуваного репертуару. 

   Державний екзамен з «Диригування та методики роботи з оркестром» –  теоретично-практичний, проходив у два етапи.

Перша частина передбачала виконання двох музичних творів, один з яких власної інструментовки. Твори, виконанні на державному екзамені, відзначились різноманітністю та високохудожнім змістом.

   При виконанні програми студенти продемонстрували вміння здійснювати керівну та виражальну функції диригування, володіння навичками передачі звуковедення, графічне відображення схем з можливими відступами від них, якщо це обумовлено художніми завданнями, незалежністю функції рук.

   Друга частина екзамену передбачала тестові завдання, які відображали програмні матеріали з навчальних дисциплін «Диригування та читання партитур», «Інструментознавство та інструментовка», «Методика роботи з оркестром».

 

Державна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускників

 

Спеціалізація «Кіно-, фото-, відеосправа»

   Комплексний кваліфікаційний екзамен з фаху складався з двох частин: теоретичної (тестові завдання) та практичної.

   До пакету тестових завдань увійшли питання з навчальних дисциплін «ОРКТб», «Сценарна композиція», «Фотоапаратура та фотозйомка», «Фотокомпозиція», «Монтаж фільму», «Методика роботи з колективом», «Історія кіно та телебачення».

   У практичній частині кожним студентом було представлено відеороботу, режисерську експлікацію та добірку фоторобіт. Практичні відеороботи студентів виконані у різних видах та жанрах:  відео замальовка, рекламний ролик, фільм-портрет, ігровий етюд, відеопоезія. У своїх роботах студенти розкривають різні теми: «Пісня осені» (робота Головатої М.), «Крок до мрії» (робота Кушнірової Д.), «Вікно» (робота Легецького А.), «Подільська поетеса» (робота Лискун Б.), «Втілення мрії» (робота Руснак Н.)

   Заслуговує на увагу те, що студенти опрацювали та проаналізували великий обсяг теоретичного матеріалу, виявили творчий підхід у процесі втілення задуму в життя.

   До режисерської експлікації увійшли літературний та режисерський сценарії, монтажно-графічна розробка фільму, фото- та відеопроби, додатки. У добірках фоторобіт студенти продемонстрували знання основ композиції та художньої фотографії, володіння фотоапаратурою та фототехнікою, практичні навички фотозйомки у різних жанрах: портрет, натюрморт, панорама, мікро- та макрозйомка, пейзаж.

   Серед найкращих робіт державна кваліфікаційна комісія відзначила роботи студентів Легецького А., Руснак Н.

 

Державна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускників

 

Спеціалізація «Видовищно-театралізовані заходи»

   Комплексний кваліфікаційний екзамен з фаху проводився як перевірка знань студентів з відповідних фахових дисциплін і складався з чотирьох частин: теоретична частина (тестові завдання), практична частина: виконавська майстерність читця з «Сценічної мови» та виконавська акторська майстерність з «Режисури театралізованих заходів», захист постановочного плану соціокультурного заходу.

   У програмі державного екзамену студентами денної форми навчання була показана поетична композиція «Ми з тобою два світи». Слід відмітити цілісну, композиційно та тематично витриману сценарну основу заходу та вдале режисерське вирішення з яскравими художніми образами, яскраву професійну гру акторів. Художнє вирішення та музичне оформлення композиції сприяли збагаченню і розкриттю теми, її емоційну подачу. Студенти продемонстрували належний рівень володіння художнім словом, сценічним мовленням. Кожен студент представив свій постановочний план за індивідуальною практичною роботою.

   Керівниками роботи були викладачі, художній керівник курсу І. Красілич та викладач сценічної мови О. Козак, музичне оформлення здійснював І. Форкун.

   Державна кваліфікаційна комісія відзначила роботи студентів: А. Гули, А. Кулая, В. Козловської, О. Шевцової.

 

Державна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускників

 

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

   Студенти спеціальності «Музичне мистецтво» складали комплексний тестовий кваліфікаційний екзамен, який мав на меті виявити рівень професійної підготовки випускників до виконання виробничих функцій викладача мистецьких шкіл.

   Аналіз письмових відповідей засвідчив, що студенти, загалом, на належному рівні засвоїли теоретичний матеріал та оволоділи фаховими знаннями.

   Завданням практичної частини екзамену було здійснення методико-виконавського аналізу педагогічного репертуару.

   Студенти виконували запропонований твір, зробили музично-педагогічний аналіз, проаналізували виконавські труднощі та шляхи їх подолання. 

   Екзамен з навчальної дисципліни «Клас ансамблю», «Виконавська майстерність» був представлений у формі сценічного виступу: гра на музичному інструменті (синтезатор, гітара, фортепіано).

   У відповідності до програми державного кваліфікаційного екзамену зі спеціального класу були складені і затверджені індивідуальні програми, до яких увійшли чотири музичні твори. Більшість студентів виявили належний рівень виконання концертного репертуару і на високому технічному та художньому рівні виконали свої програми, продемонструвавши здатність розкриття композиційної будови музичних творів, володіння музичним інструментом. 

   Державний екзамен з «Класу ансамблю» має практичний характер. Випускники спеціальності «Музичне мистецтво» продемонстрували виконання двох творів, один з яких – власного аранжування. Крім того, студенти підготували анотацію на один з творів виконуваного репертуару.

   Аналіз державного екзамену засвідчив, що студенти володіють відповідними компетенціями керівника оркестру (ансамблю) естрадних інструментів. 

   Державна кваліфікаційна комісія відзначила роботи студента Дойчука Я.

Державна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускників
Спеціальність 024 «Хореографія»
   Студенти спеціальності «Хореографія» склали комплексний тестовий кваліфікаційний екзамен, який передбачав виявлення рівня професійної підготовки випускників до виконання функції викладача мистецьких шкіл. До переліку питань увійшли основні розділи та теми з навчальних дисциплін «Педагогіка», «Психологія», «Методика викладання хореографічних дисциплін», «Методика роботи з танцювальним колективом», «Педагогічна практика». У своїх відповідях студенти продемонстрували сформованість відповідних компетенцій для роботи викладачем мистецьких шкіл.
   Державний екзамен з «Композиції та постановки танцю» складався з виконання тестів та практичної частини (екзаменатор Кучерява О. А.) Студенти продемонстрували уміння та навички балетмейстерської діяльності, зокрема, вміння працювати як постановник та репетитор. Практичні роботи вирізняються різноманітністю тематики, підбором цікавого музичного матеріалу, відповідністю технічного та художнього оформлення номеру відповідно до теми та ідеї роботи. Студенти показали наявні фахові компетенції для виконання функції керівника хореографічного колективу, викладача мистецьких шкіл.
   Серед кращих державна кваліфікаційна комісія відзначила хореографічні композиції «При долині кущ калини» (постановка Чеховської В.), «Микитині залицяння» (постановка Пилипів К.), «Ой у вишневому саду» (постановка Рейтеровської О., Скурської Д.), «Остання ніч Хоми» за повістю М. В. Гоголя «Вій» (постановка Боднар К., Сторожук Д.), «Цигани, мандри та палка любов» (постановка Волошиної В.), «Їдуть мазури» (постановка Болюха Н.), «Як весело буває, коли на Поділлі молодь гуляє» (постановка Наклюцької С.).
   Державний екзамен з «Народно-сценічного танцю» – практично-теоретичний (екзаменатор Літинська І. В.). У практичній частині екзамену студенти продемонстрували екзерсис біля станка та екзерсис на середині залу, зокрема, етюди в характері молдавського танцю «Сербеторяска», грузинського танцю «Хорумі», угорського танцю «Лампош-чардаш», польського танцю «Краков’як», італійського танцю «Тарантела». У теоретичній частині екзамену (тести) студенти продемонстрували знання особливостей народно-сценічного танцю різних країн, практичне вміння скласти комбінації біля станка та посеред зали.
   Державна кваліфікаційна комісія відзначила роботу студентів: Боднар К., Волошиної В., Пилипів К., Рейтаровської О.
Державна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускників
Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
   Комплексний тестовий кваліфікаційний екзамен – письмовий екзамен, який передбачає виявлення знань з психологічно-педагогічних та фахових дисциплін для виконання функцій викладача початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. До переліку питань увійшли основні розділи та теми з навчальних дисциплін «Педагогіка», «Психологія», «Методика керівництва художнім колективом», «Методика викладання спеціальних дисциплін», «Педагогічна практика». У своїх відповідях студенти продемонстрували сформованість психологічно-педагогічних та методологічних компетенції майбутніх викладачів мистецьких шкіл та керівників аматорських дитячих колективів (гуртків, студій ДПМ).
   До захисту дипломної роботи випускники спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» представили дипломний проєкт, роботу в матеріалі та пояснювальну записку. 
   Обсяг та якість виконаних робіт свідчить про ретельну та системну роботу викладачів – керівників дипломних робіт та студентів-випускників. 
   Роботи виконані в різних техніках декоративно-прикладного мистецтва: серія робіт «Кіноплівка…» у техніці декоративного живопису (робота Агапієва Д.); серія робіт «Війна і затишок» у техніці графіки (робота Мазур Е.); серія робіт «З Україною в серці» у техніці витинанки (робота Тончук Т.). 
   Структура пояснювальної записки до дипломної роботи передбачала вступ, чотири основні розділи (історичний огляд та творче вирішення теми, технологічна частина, охорона праці та техніка безпеки, економічна частина), висновки та пропозиції, список використаних джерел, додатки.
Державна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускниківДержавна атестація випускників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі в даній статті.