Календар знаменних і пам’ятних дат
Ми славимо Україну в роботі, в творчості, в житті!
За правду, за волю…
Ми – нація єдина
Опитування
Архів новин
Жовтень 2017 (5)
Вересень 2017 (3)
Серпень 2017 (8)
Липень 2017 (12)
Червень 2017 (9)
Травень 2017 (28)
Корисні посилання
КПККіМ » Про коледж » Освітня діяльність коледжу

Освітня діяльність коледжу

  • 7-07-2015, 12:49
  • 2372
  • 0
  • Про коледж

Освітня діяльність коледжу

 

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв – вищий навчальний заклад, першого рівня акредитації, комунальної форми власності, заснований Хмельницькою обласною радою, підпорядкований Міністерству культури України, безпосередньо – управлінню культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

Юридична адреса:  Україна, 32300, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, вул. Зарванська, 3. 

Електронна адреса:  kpkkim@ukr.net

 

Коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, гербову печатку з власною назвою, здійснює свою діяльність згідно зі Статутом, погодженим та затвердженим у відповідності до існуючих вимог.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 329 «Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів» коледж включений до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (реєстрація № 23-Д-789 від 10.06.2010 р.).

В своїй діяльності коледж керується Конституцією України, законами «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, нормативними актами Хмельницької обласної державної адміністрації, що стосуються вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Роботу коледжу, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу регламентують Правила внутрішнього розпорядку та посадові інструкції.

Освітню діяльність коледж здійснює на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України (серія АД № 041161 від 15.06.2012 року). Термін дії ліцензії – до 01.07.2017 р.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 24.04.2007 року (протокол № 66) коледж визнано акредитованим за І рівнем з напряму (спеціальності)

0201 Культура

 5.02010201 Бібліотечна справа (сертифікат про акредитацію: серія НД-І № 2354341, виданий 26 червня 2012 року);

 5.02010501 Діловодство (сертифікат про акредитацію: серія НД-І   № 2354342, виданий 26 червня 2012 року);

 5.02010401 Народна художня творчість  (сертифікат про акредитацію: серія НД-І № 2354340, виданий 26 червня 2012 року);

 

   0202 Мистецтво

 5.02020201 Хореографія  (сертифікат про акредитацію: серія НД-І  № 2354339, виданий 26 червня 2012 року)

 5.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво (сертифікат про акредитацію: серія НД-І № 2354343, виданий 26 червня 2012 року)

 5.02020401 Музичне мистецтво (сертифікат про акредитацію: серія НД-І № 2354344, виданий 26 червня 2012 року).

З 2016 року коледж здійснює підготовку спеціалістів за спеціальностями:

  • 028 Менеджемнт соціокультурної діяльності
  • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Рішенням Хмельницької регіональної експортної ради з ліцензування та атестації навчальних закладів області від 06.05.2011 року (протокол № 88) коледж визнано атестованим з відзнакою за статусом середнього загальноосвітнього закладу (свідоцтво про атестацію: серія ЗІ – ПЗСО  № 231000, термін дії свідоцтва до 7 лютого 2017 року).

Освітня діяльність в коледжі здійснюється за денною та заочною формами навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти.

Структурними підрозділами коледжу є денне та заочне відділення, 13 циклових комісій.

Для вирішення основних питань діяльності коледжу діють такі органи: педагогічна рада, адміністративна рада, приймальна комісія, методична рада, художня рада, рада студентського самоврядування та профспілковий комітет.

Загальний контингент студентів станом на 01 вересня 2016 року становить 362 студентів (313 - дена форма навчання, 49 - заочна форма навчання).

За результатами державної підсумкової атестації та державної атестації випускників коледж видає дипломи про вищу освіту кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та атестат про повну загальну середню освіту за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Основним завданням коледжу є підготовка фахівців для культурно-мистецького галузі регіону, забезпечення умов гармонійного розвитку особи, реалізація творчих обдарувань, виховання фахівця якісно нового типу, який зможе поєднувати фахову майстерність, компетентність  та головні якості громадянина держави України.

Реалізація цих завдань зосереджена на пріоритетних напрямках діяльності навчального закладу, якими є навчальний процес, виховання студентської молоді, організація навчально-методичної роботи та зв'язок з культурно-мистецькими установами галузі.

Навчальні функції закладу полягають у формуванні готовності та умінь майбутніх фахівців оволодівати надбаннями сучасної національної та світової культури і мистецтва, засвоєнні інноваційних форм культурно-дозвіллєвої діяльності, організації обслуговування в документально-інформаційних системах, методик викладання в музичних, образотворчих, хореографічних дисциплін та опануванні ними сучасними інформаційно-освітніми технологіями навчання. Організація навчального процесу здійснюється на принципах професійності, безперервності, наскрізності та наступності.

Цілісна виховна система в коледжі зорієнтована на системний підхід у вихованні, впровадження сучасних виховних технологій, спрямованих на самореалізацію творчих здібностей студентів та виховання гуманної особистості.

Велика  увагу в коледжі приділяється практичному навчанню студентів, яке є одним з найважливіших засобів підготовки фахівців  для професійної діяльності. Виробничу практику студенти проходять на базах найсучасніших культурно-мистецьких закладів області та професійних мистецьких колективах. За підсумками проходження практики проводяться підсумкові конференції.

Коледж постійно підтримує зв’язки з навчальними закладами культурно-мистецької галузі України, обласними бібліотеками, театрами, обласним науково-методичним центром культури і мистецтв, діючими професійними та самодіяльними  колективами,  районними та міськими відділами культури, клубами та  бібліотеками області.

Матеріально-технічна база. До комплексу навчального закладу входить три навчальних корпуси, гуртожиток, спортивна зала, бібліотека та її філіали. Коледж має комп’ютерні лабораторії, теле-відеоцентр, 18 навчальних кабінетів і лабораторій та виставкову залу. 

Успішному розвитку навчального закладу сприяє оснащення його головних структурних підрозділів сучасною комп’ютерною технікою, навчальним обладнанням, інструментарієм та новітніми засобами навчання.