Конкурс "Великодній дивограй"
Конкурс "Рукотворні барвоцвіти"
Кам'янець-Подільському коледжу культури і мистецтв - 90 років
Крізь віки… Участь у заході
Андріївські вечорниці. Театралізоване дійство
Опитування
Оцініть роботу сайту:
5
4
3
2
1

Архів новин
Квітень 2021 (4)
Березень 2021 (51)
Лютий 2021 (14)
Січень 2021 (26)
Грудень 2020 (21)
Листопад 2020 (27)
Корисні посилання
КПККіМ » Про коледж » Корчук Віктор Миколайович

Корчук Віктор Миколайович

Корчук Віктор Миколайович

 Корчук Віктор Миколайовичзавідувач навчально-виробничої практики

 

Практичне навчання як запорука підготовки 

кваліфікованого фахівця

 

Практика студентів Камянець-Подільського коледжу культури і мистецтв є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускників. 

За період навчання студентам закладаються основи практичних умінь і навичок, професійних якостей фахівця.

Навчальними планами коледжу заплановано проходження студентами навчальної, педагогічної та виробничої практик, а також визначено їх тривалість та терміни проведення. Для студентів всіх спеціальностей і спеціалізацій коледжу створено наскрізні програми практики, в яких передбачено засвоєння студентами певної системи фахових навичок на кожному з її  етапів.

Головним завданням навчальної практики є підготовка студентів до свідомого та поглибленого вивчення навчальних дисциплін, прищеплення практичних умінь і навичок з обраного фаху.

Для виявлення якості засвоєння практичних умінь та навичок студентами коледжу наприкінці кожного семестру проводяться підсумкові заняття  з навчальної практики.

Всі академічні групи III-IV курсів готують протягом семестру масові заходи, які передбачені тематичним планом, виступають в ролі сценаристів, казкових героїв, ведучих, керівників творчих колективів, втілюють свої теоретичні надбання в практичних показах. Все це дає змогу студентам накопичити практичний матеріал (сценарії, репертуар, музичне оформлення) і якісно підготуватися до проходження виробничої практики.

Педагогічну практику проходять студенти, які після закінчення коледжу отримують додаткову кваліфікацію "викладач". Педагогічних навичок студенти набувають на базах творчих колективів та мистецьких шкіл.

Завершується підготовка майбутнього фахівця коледжу виробничою практикою, метою якої є використання теоретичних і практичних знань, одержаних студентами на заняттях із спеціальних дисциплін під час виконання конкретної ділянки роботи в реальних виробничих умовах та набуття ними практичних навичок.

За період проходження виробничої практики студенти мають змогу не тільки вдосконалювати здобуті в коледжі практичні уміння та навички, але і отримувати замовлення для подальшого працевлаштування.

Велику увагу в коледжі приділяється базам практики, якими є кращі заклади культури і мистецтв та творчі колективи області. З базами практики коледж укладає угоди (форма № Н-7.01), яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 р. № 384. Згідно даної угоди база практики зобов’язується створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

Контроль за проходженням виробничої практики здійснює адміністрація та кваліфіковані викладачі коледжу.

Кінцевим результатом виробничої практики є проведення підсумкових конференцій. На конференціях студенти звітують про виконання програмних завдань, обговорюють питання їх адаптації до професійного середовища та можливості отримання першого робочого місця.

В коледжі створено банк даних на прогнозовану потребу у кадрах закладів культури і мистецтв Хмельницької області.

Випускники коледжу отримують направлення на роботу в державні установи культури і мистецтв області і забезпечуються першим робочим місцем.

З року в рік наші випускники спеціальності "Менеджмент соціокультурної діяльності" отримують запрошення і працевлаштовуються на посади артистів Хмельницького муздрамтеатру ім.М.Старицького, Хмельницького муніципального камерного хору, Хмельницького ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля”, операторів та ведучих Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії "Поділля-Центр". Випусники спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" запрошуються на роботу в бібліотеки обласного підпорядкування. Студенти спеціальностей “Хореографія”, "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація" працевлаштовуються на посади викладачів дитячих музичних, хорових, художніх шкіл та шкіл мистецтв Хмельницької області.

Значна частка (25-30%) випускників вступає у ЗВО, що свідчить про високу якість їхньої підготовки в навчальному закладі, а також про якість освітнього процесу Камянець-Подільського коледжу культури і мистецтв.

Серед вузів, які обирають наші випускники, переважають профілюючі ЗВО, а саме:

- Львівська національна академія мистецтв;

- Київський національний університет культури і мистецтв;

- Рівненський гуманітарний університет;

- Київський університет ім. М. Драгоманова;

- Харківська державна академія культури;

- Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.


Конференція за підсумками виробничої практики

Переддипломна практика – фундамент професійного становлення.

 Заочний відділ: історія, сьогодення

Робота заочного відділу спрямована на створення сприятливих умов для навчання студентів без відриву від виробництва і здобуття ними фахової освіти.

Навчання на заочному відділенні здійснюється за спеціальностями: "Менеджмент соціокультурної діяльності" та "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Серед студентів відділення викладачі дитячих музичних шкіл, директори будинків культури та завідуючі клубів, методисти районних будинків культури, керівники творчих колективів, працівники бібліотек та архівів.

Організація освітнього процесу на заочному відділенні здійснюється на підставі навчальних планів та робочих програм. Коледж надає студентам-заочниками можливість користуватися навчальними аудиторіями, фондами бібліотеки та кабінетів, музичними інструментами, костюмами та реквізитом.

Традицією стала участь кращих студентів-заочників в концертах, святах, виставах, розважальних шоу-програмах, які проводяться в коледжі, а також свої уміння і навички набуті на групових та індивідуальних заняттях студенти показують на академічних показах, які проводяться кожної сесії. 

Заслуговує на увагу заочно-дистанційна форма навчання, за період діяльності якої отримали фахову освіту близько 500 працівників з восьми районів Хмельницької області.