КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ на 2019-2020 навчальний рік
Культура безпеки формується з дитинства. Вручення нагород переможцям обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Охорона праці очима дітей»
Майбутнє планети у наших руках. Екологічна година
Життя єдине. Ти збережи його, людино! Інформаційна година
Таємниці успіху молодіжної роботи. Участь у заході
Мельпомена FEST. Театральний фестиваль
Опитування
Оцініть роботу сайту:
5
4
3
2
1

Архів новин
Травень 2019 (4)
Квітень 2019 (18)
Березень 2019 (22)
Лютий 2019 (25)
Січень 2019 (15)
Грудень 2018 (26)
Корисні посилання
КПККіМ » Про коледж » Павлюк Олександра Ярославівна

Павлюк Олександра Ярославівна

Павлюк Олександра Ярославівна

Павлюк Олександра Ярославівна, завідувач відділенням, відмінник освіти України

 

Виховання особистості в коледжі – процес цілісний і безперервний

Виховна робота в коледжі здійснюється на засадах демократизму, використання виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовується на якісну підготовку, забезпечення гармонійного, цілісного розвитку особистості, здатної до самостійного мислення, суспільного вибору та життєдіяльності в самостійному житті.

В коледжі сформовано комплекс нормативно-правового і організаційно-методичного забезпечення функціонування системи виховання. Всі засоби виховного впливу спрямовуються на виконання концепції організаційно-виховної роботи Кам’янець-Подільського коледжу культури  і мистецтв.

Основними напрямами виховної роботи є забезпечення формування національної свідомості, виховання поваги до Конституції України, законів України, національної символіки; толерантної поведінки студента в соціальному середовищі; дотримання демократичних та морально-етичних цінностей; розвиток творчих здібностей; здатності адаптуватись до нових умов   у професійному середовищі та ринкових умовах сучасності; виховання  у студентів потреби й навичок безперервної самоосвіти і самовиховання як невід’ємного  елемента способу життя і самореалізації.

Методами здійснення вищезазначених напрямків виховної роботи є реалізація спеціально розроблених програм; застосування активних форм виховання, таких як тренінги, дискусії, «круглі столи», брейн-ринги та інші. Дієвим методом виховної роботи стало поетапне (на першому і четвертому курсах) соціально-психологічне діагностування студентів, спрямоване на визначення особистих якостей та самосвідомості індивіда. Отримана соціально-психологічна картина студента допомагає викладачам знайти індивідуальний підхід до кожного з студентів, а самим студентам – свідомо здійснювати самовиховання, самотренінг і самореалізацію. Куратори академічних груп  проводять велику роботу, систематично організовуючи години спілкування та індивідуальну роботу з студентами.

Процес виховання в  коледжі  підпорядкований педагогічним закономірностям. Важливою з них є цілісність виховного процесу (протягом 4-х років навчання) і його ступеневий характер – самостійна діяльність викладача  від педагогічного задуму до оцінки результату (виховний цикл).

І курс навчання – «Школа першокурсника».

На першому етапі виховного циклу здійснюється підготовка до вирішення виховних завдань; планування роботи, організаційне забезпечення виконання завдань з адаптації студентів нового набору, індивідуальна робота з ними та робота з батьками тощо.

ІІ курс навчання – «Відкрий і створи самого себе». 

На другому етапі реалізується підготовка студентів до сприйняття виховного впливу, до взаємодії з педагогом для досягнення спільної мети, що підкреслюється участю у виховних заходах, творчій діяльності тощо. 

ІІІ, IV  курс навчання – «Сьогодні студент – завтра фахівець».

На третьому етапі реалізація педагогічного задуму – індивідуальна робота зі студентами, залучення до виконання доручень, прийняття рішень і розвиток навичок самовдосконалення і самоврядування. Контроль, аналіз, оцінка та корекція процесу виховання – спрямування студентів-старшокурсників на самовиховання та формування громадянської життєвої позиції.

Формування творчої особистості нерозривно пов’язано із відродженням нації, з багатими історичними та народними традиціями України. Робота  в навчальний та позанавчальний час, зокрема, діяльність гуртків, клубів, участь у конкурсах, сприяє успішній реалізації особистісно-зорієнтованої моделі виховання та навчання.

В коледжі діють навчально-виховні програми-проекти, які сприяють активізації змісту виховання та індивідуального розвитку особистості.

«Я - громадянин України». У рамках цього проекту проводяться заходи національно-патріотичного та громадянського виховання. Серед найбільш активних форм: години національного виховання, історичної пам’яті, духовності та політичного інформування з відзначення державних свят, подій та ювілеїв. Реалізації проекту сприяє діяльність клубів «Діалог», «Дивокрай», «Сучасниця», «Прес-центр»  та гуртка української мови та літератури.

Невід’ємною складовою національно-патріотичного виховання студентів є діяльність музею історії коледжу, в якому проводяться екскурсії, виховні години, зустрічі з ветеранами, випускниками та презентації тематичних експозицій.

Навчально-виховна програма «Дозвілля» є соціально-значущою творчою справою, яка спрямована на розвиток обдарованої особистості та формування громадської думки щодо раціональної організації вільного часу, сприяє усвідомленню студентами поняття «вільного часу» та його цінності для їх всебічного розвитку. Реалізацію програми забезпечують студентські клуби, об’єднання: «Душі криниця», «Музична вітальня», «Етикет», «Аква Віта», «Поліглот» та гурток любителів української народної музики.

Програма діє з метою створення умов для розвитку інтелекту та творчих здібностей студентів. В її рамках організовуються творчі звіти, концерти, вистави, презентації, фестивалі, конкурси, зустрічі з творчими особистостями, екскурсії.

Активно діє програма роботи з обдарованою молоддю. Студенти коледжу є переможцями престижних конкурсів і фестивалів. Професійному вихованню студентів сприяє участь у роботі творчих колективів, які є лабораторією для реалізації здібностей обдарованої молоді.

Реалізації програми «Лідер» сприяють дні студентського самоврядування, творчі виховні справи, концертні програми «Студентський Оскар», ділове спілкування з представниками студентських рад навчальних закладів міста та екскурсії. Для учасників студентського самоврядування організовано навчання студентського активу за програмою «Я - лідер», заняття в якій проводяться у вигляді тренінгів, рольових та інтелектуальних ігор, анкетування, тестування.

На засіданні ради з профілактики правопорушень систематично розглядаються питання асоціальної поведінки  студентів, обговорюються методичні рекомендації з питань профілактики шкідливих звичок серед студентів, вивчаються відомості, означені в соціальному паспорті коледжу. Проводяться заходи превентивного характеру, організовуються зустрічі  з представниками правоохоронних органів міста, юридичні консультації, дні правового інформування і тижні права.

Координацію виховної роботи здійснює рада з організаційно-виховної роботи. На спільних засіданнях ради та методоб’єднання кураторів груп розглядаються актуальні питання виховання студентської молоді та впровадження інноваційних виховних форм в практику роботи колективу. 

Важливою складовою виховної роботи є волонтерський рух. Серед головних заходів – шефська допомога ветеранам коледжу та благодійні новорічно-різдвяні акції. 

На базі коледжу діє міське методоб’єднання заступників директорів з навчально-виховної роботи ВНЗ І-ІІ р.а. (голова методоб’єднання Павлюк О.Я.) головним завданням якого є впровадження в роботу навчальних закладів інноваційного досвіду виховної роботи, ефективних форм виховання через систему заходів, зокрема професійного консультування, організації творчих майстерень та ділового спілкування.