Конкурс "Великодній дивограй"
Конкурс "Рукотворні барвоцвіти"
Кам'янець-Подільському коледжу культури і мистецтв - 90 років
Крізь віки… Участь у заході
Андріївські вечорниці. Театралізоване дійство
Меню навігації
Опитування
Оцініть роботу сайту:
5
4
3
2
1

Архів новин
Вересень 2021 (17)
Серпень 2021 (10)
Липень 2021 (63)
Червень 2021 (28)
Травень 2021 (18)
Квітень 2021 (13)
Корисні посилання
КПККіМ » Музей » МУЗЕЙ ІСТОРІЇ КОЛЕДЖУ — ДОКУМЕНТАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ ПОКОЛІНЬ

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ КОЛЕДЖУ — ДОКУМЕНТАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ ПОКОЛІНЬ

 Музей історії коледжу -

документальна пам'ять поколінь

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ КОЛЕДЖУ —  ДОКУМЕНТАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ ПОКОЛІНЬ 

 

Музей – відкритий лист із минулого в майбутнє. У світі існує безліч музеїв, найрізноманітніших і неповторних. Це – наслідок усвідомлення суспільством незворотної втрати свого коріння і рішучості зберегти свою культурну спадщину,  відтворити її принаймі  в  документальних матеріалах – музейних експонатах.

Музеї, будучи скарбницею матеріальної і духовної культури народу, використовуючи закладені в них величезний науковий потенціал, здатні вирішувати питання освіти і виховання студентської молоді. Тому важливе місце серед розгалуженої мережі музеїв України належить музеям навчальних  закладів, які покликані стати органічною складовою навчально-виховної роботи.  Створюються музеї з метою залучення студентської молоді до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої, розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу.

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв славиться своїми традиціями, які  закладалися і підтримуються протягом багатьох десятиліть. Тому, щоб донести до сучасників всі надбання  минулих  поколінь, щоб  зберегти в душах нинішніх студентів гордість за наше минуле і віру в майбутнє, у травні 2005 року, під час святкування 75-річного ювілею, було урочисто відкрито музей навчального закладу.

Створення музею – це результат цілеспрямованої, систематичної, творчої роботи, а головне – прагнення відродити та зберегти історію рідного навчального закладу в документальних джерелах, фактографічній інформації, спогадах викладачів-ветеранів та випускників коледжу. 

Робота  музею організовується на принципі самоврядування. Вищим керівним органом є рада музею, до складу якої входять представники дирекції, голови циклових комісій, куратори навчальних груп. Члени ради очолюють сектори пошукової, фондової, експозиційної та просвітницької роботи; організовують роботу екскурсоводів, співпрацюють із студентським науковим товариством, гуртками, клубами, іншими творчими об’єднаннями та  прикладають усіх зусиль для того, щоб кожен член колективу відчував себе його органічною складовою.

Музей коледжу – потужний інформаційний центр, в експозиціях якого представлені архівні матеріали та документальні джерела про створення, становлення та періоди розвитку закладу, його керівників, перших викладачів, викладачів-ветеранів Великої Вітчизняної війни, історію молодіжних організацій та рухів. 

З фотографій на стендах музею коледжу до нас промовляє його історія, яка тісно пов’язана з долею трьох поколінь викладачів та більше восьми тисяч випускників, які працюють в культурно-мистецьких закладах України. Саме музей нашого навчального закладу є не тільки музеєм історії коледжу, а й  музеєм розвитку  української культури та культури подільського регіону, зокрема.

Раритетними документами, що знаходяться в музеї, є студентський журнал “Радянський студент” (1947 р.); диплом № 1 випускниці 1947 року; світлини перших післявоєнних випусків; бібліотечного та театрального гуртків; книга пошани з фотографіями кращих студентів 60-х років; програми концертів, творчих звітів, фестивалів; рукописи музичних творів викладачів – самодіяльних композиторів Поділля; конспекти студентів різних років; щоденники виробничої практики; випуски стінних газет; нагороди творчих колективів; прапори навчального закладу та колекція подарованих видань.

Значну частину експозиції займають матеріали про сьогодення нашого навчального закладу: здобутки творчих колективів та студентів-учасників конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, фотохроніка загальноучилищних заходів, творчі здобутки викладачів, зокрема підручники, публікації у фахових виданнях, тези виступів на конференціях, збірки сценаріїв, поезій, відеозаписи відкритих занять, виховних годин, матеріали з досвіду роботи кращих викладачів коледжу та публікації його випускників. Вдало доповнюють музейні експозиції  творчі роботи студентів спеціальності “Декоративно-прикладне мистецтво”, вітрина афіш концертної діяльності та виставка творчих робіт А.І.Фесенка, художника, мистецтвознавця, колишнього викладача.

Музей  сприяє візуалізації освітньо-виховного процесу, адже значний обсяг наочності, який закладений в музейних колекціях, поліпшує сприйняття інформації. Музейні експонати, історичні документи є однією із форм музейної комунікації та сприяють наближенню студентів до історичних подій, “оживляють” історію, допомагають пов’язати минуле  і сучасність навчального закладу.

Систематичному комплектуванню, відповідно до тематики експозицій та поповнення їх матеріалами, сприяє плідна діяльність навчальних груп, які займаються збором інформації, створенням портфоліо та електронних версій про ветеранів. Музей підтримує тісний зв’язок  із радою ветеранів, спільно з якою створено літопис “Ваш спогад в біографію коледжу”, організовуються зустрічі з ветеранами “Ми вас пам’ятаємо”, започатковано проведення годин історичної пам’яті та діалогів поколінь.

Сьогодні музей – центр проведення цікавих заходів просвітницької та пошукової роботи. Започатковано випуск інформаційного бюлетеню “Коледж на сторінках преси”, створюються відеорепортажі за експозиціями музею, організовуються  виставки ретрофотоматеріалів “У цих світлинах – історія коледжу: його святкові та буденні миті”, екскурсії для першокурсників “Історія коледжу – історія розвитку культури Хмельниччини”, тематичні екскурсії-зустрічі “Творчі вершини студентів”, “Професійні портрети випускників”, “Визнання і нагороди”. Стало доброю традицією проведення зустрічей з випускниками, студентами-переможцями конкурсів, фестивалів, спортивних змагань.

Створення музею розширило  можливості організації навчального процесу, адже на його базі систематично проводяться заняття з дисциплін “Музейна справа”, “Бібліотечне краєзнавство” та навчальна практика майбутніх фахівців-документознавців. І як результат - викладачами та студентами спеціальності “Бібліотечна справа” підготовлені: довідково-бібліографічне видання “Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія і сучасність”, в якому представлені матеріали з фонду музею; книга спогадів ветеранів “Ми повертаємось у  ті роки”; буклет “Кам’янець-Подільському коледжу культури і мистецтв – 80”; історична довідка на web-сайті коледжу. 

Музейні експозиції, екскурсії, лекції, зустрічі, заняття є добре запробованими методами національно-патріотичного виховання студентської молоді та невичерпним джерелом формування особистості. Музей єднає студентів і викладачів незрадливою любов’ю до рідного коледжу.

У планах на майбутнє – поповнення музею новими експонатами, завершення пошуку документальних джерел з історії навчального закладу, творча співпраця з випускниками різних років, активізація роботи групи екскурсоводів з числа студентів, створення електронного архіву документів, організація віртуальних екскурсій, а згодом – віртуального музею.

 МУЗЕЙ ІСТОРІЇ КОЛЕДЖУ —  ДОКУМЕНТАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ ПОКОЛІНЬМУЗЕЙ ІСТОРІЇ КОЛЕДЖУ —  ДОКУМЕНТАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ ПОКОЛІНЬМУЗЕЙ ІСТОРІЇ КОЛЕДЖУ —  ДОКУМЕНТАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ ПОКОЛІНЬ