Конкурс "Великодній дивограй"
Конкурс "Рукотворні барвоцвіти"
Кам'янець-Подільському коледжу культури і мистецтв - 90 років
Крізь віки… Участь у заході
Андріївські вечорниці. Театралізоване дійство
Опитування
Оцініть роботу сайту:
5
4
3
2
1

Архів новин
Лютий 2021 (6)
Січень 2021 (26)
Грудень 2020 (21)
Листопад 2020 (27)
Жовтень 2020 (20)
Вересень 2020 (21)
Корисні посилання
КПККіМ » Спеціальності » Бібліотечна справа

Бібліотечна справа

Спеціальність Бібліотечна справа

 

 

 

Бібліотечна справа

 

Циклова комісія бібліотечної справи та діловодства

Т.Філіпчук, В.Булаєнко, О.Павлюк, Л.Климчук, С.Никитюк, 

 

   

ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

Бібліотечний відділ  є одним із найстаріших у коледжі. Організований у 1944 році. Першим викладачем бібліотечних дисциплін була Рудько Марфа Павлівна – високопрофесійний фахівець та великий ентузіаст бібліотечної справи.

З публікацій студентського журналу «Радянський студент» (1947 р.), який зберігається у фондах музею коледжу, відомо про цікаве й насичене подіями студентське життя. Студенти виступали з політінформаціями в трудових колективах, працювали по благоустрою нашого міста, брали активну участь в художній самодіяльності. Гортаючи пожовклі від часу сторінки книги наказів, дізнаємося про сувору дисципліну, яка підтримувалася в студентському та викладацькому колективі. Наприклад, відсутність на занятті без поважної причини прирівнювалася до саботажу, а будь-які проступки обговорювалися на загальних зборах і суворо засуджувалися колективом.

В 50-х рр. викладання бібліотечних дисциплін здійснювали Рудько Марфа Павлівна, Медведенко Іван Миколайович та Кривець Марія Андріївна.  В цей період студенти виїжджали на практику на цілину.

З 1959 по 1992 рік на відділенні працювала Трубіцька Катерина Степанівна. Багато років очолювала циклову комісію, виховала цілу плеяду бібліотечних працівників.

У 1994-2005 рр. відділення очолювала Озарчук Людмила Володимирівна, канд. пед. наук, доцент. Цей період характеризується розквітом науково-дослідної роботи з питань документознавства, бібліотечної справи, діловодства, активною участю викладачів в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів.

Глибокий слід в підготовці бібліотечних фахівців залишили викладачі-професіонали: Тарасенко Емма Сергіївна, Білявська Діна Іванівна, Шульс Ольга Олександрівна, Зюбровська Галина Іванівна.

Поєднуючи теорію з практикою, фахові дисципліни в різні періоди викладали працівники бібліотечних установ міста: Бойцова Маргарита Олександрівна, директор Кам’янець-Подільської центральної міської бібліотеки ім. В.Затонського, Філімончук Марія Тимофіївна, завідуюча бібліотекою міському партії; Гермак Наталія Володимирівна, методист Кам’янець-Подільської РЦБС. 

         У 1997 році коледж першим серед училищ культури України на експериментальній основі започаткував підготовку фахівців за спеціальністю “Діловодство”. Ця спеціальність була презентована на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні технології у підготовці фахівців культури: здобутки, проблеми, перспективи» (2002 р.). Біля витоків спеціальності «Діловодство» стояли викладачі Озарчук Людмила Володимирівна, Никитюк Софія Сергіївна, Коваль Людмила Василівна, Тимчук Артем Сергійович, Василенюк Віталій Михайлович та ін.

НАШІ ВИПУСКНИКИ

     На протязі десятиліть навчальний заклад здійснює підготовку високопрофесійних фахівців для бібліотечних та діловодних установ регіону. Серед випускників спеціальностей творчі, неординарні особистості, лідери бібліотечної справи  – Йосип Іванович Токар, який 45 років очолював бібліотеку Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка; Римма Василівна Нагорна і Василь Іванович Леонов – колишній завідувач науково-методичним відділом Хмельницької ОУНБ ім. М.Островського, Валентина Володимирівна Маковська та Олена Олександрівна Баваровська – заступники директора цієї ж бібліотеки; Леокадія Іванівна Билинка – колишній директор Хмельницької обласної ЦБС; Олена Борисівна Айвазян – директор наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, член НМБК МОН, УБА; Володимир Станіславович Шевченко – власний кореспондент Укрінформ у Хмельницькій області; В’ячеслав Людвигович Волохівський – журналіст; Любов Іванівна Бурова – директор Шепетівської РЦБС, заслужений працівник культури України; Валерій Миколайович Любецький – директор Кам’янець-Подільської МЦБС, лауреат обласної премії ім. М.Смотрицького; Валерій Миколайович Каспров – голова осередку Міжнародної громадської організації “Наша спадщина” у м. Кам’янець-Подільському. Багато талановитих випускників отримані знання та вміння реалізують у районних і сільських бібліотеках, діловодних службах, архівах, музеях.

 

         Бібліотечна професія сьогодні зазнає значних змін, пов’язаних з процесами інформатизації, гуманізації та інтеграції у європейське співтовариство. Принципові зміни бібліотечної праці пов’язані з широким впровадженням інформаційних технологій і комп’ютерних мереж зв’язку. Кардинальні зміни в інформаційних технологіях, широке впровадження комп’ютерної техніки у бібліотеках ставлять нові вимоги до професійної підготовки бібліотекаря, потребують перебудови всієї системи бібліотечної освіти, адже сучасний бібліотекар повинен поєднувати в своїх знаннях та вміннях гуманітарну і технічну складові, спрямовані на виконання інформаційної, культурної і освітньої функції.

 

          Мета роботи циклової комісії бібліотечних дисциплін: розвивати здібності студентів, стимулювати їхню самоосвіту, творчу активність; підвищувати їх інтерес до дисциплін циклу професійної та практичної підготовки; підвищувати кваліфікаційний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій.

 

ПІДГОТОВКА БІБЛІОТЕЧНОГО ФАХІВЦЯ

      Ми готуємо фахівців, які можуть орієнтуватися в найновіших тенденціях розвитку науки, культури, виробничих технологій, у кон’юнктурі ринку, володіти такими соціальними якостями, як гнучкість мислення, його випереджаючий характер, високий професіоналізм, компетентність, вміння спілкуватися з людьми, нестандартність вирішення проблем тощо. Ступінь підготовки фахівця документальної сфери оцінюється його загальноосвітнім, культурним рівнем, громадянською позицією, адекватною реакцією на зміни в суспільстві, знанням іноземних мов. Такий підхід зумовлює ретельний підбір навчальних дисциплін, їх постійне оновлення, застосування інноваційних технологій навчання.

         Тому студенти вивчають значний обсяг літератури, історію, ділову українську та  іноземну мови, правознавство, економічну теорію, культурологію, філософію, педагогіку й психологію. Навчальний план, крім гуманітарних, соціально-економічних і професійно-орієнтованих дисциплін, передбачає засвоєння студентами  циклу  дисциплін професійної та практичної підготовки: «Соціальні комунікації», «Бібліотечні фонди», «Основи документознавства», «Основи аналітико-синтетичної обробки документів», «Обслуговування в бібліотеці», «Бібліографічна діяльність бібліотеки», «Управління діяльністю бібліотеки», в рамках яких студенти засвоюють теоретичні знання та опановують практику класифікації документів за різними ознаками, в т.ч. документів на нетрадиційних носіях інформації,  формування  інформаційних потоків і масивів, загальної методики систематизації та бібліографічного опису документів з різних галузей знань, види та форми їх обліку; вивчають питання, що стосуються системи соціальних комунікацій та управління інноваційною діяльністю, основних процесів бібліографічної діяльності, вчаться працювати з інформаційними джерелами при виконанні довідок та створювати бібліографічні посібники, засвоюють характеристики різних читацьких груп та методику індивідуальної і масової роботи.

          В бібліотеках створюються Інтернет-центри, медіатеки, інтелект-центри,  довідкові бюро, рекламно-маркетингові підрозділи. Все це вимагає  змін спецкурсів. Сьогодні студенти вивчають такі дисципліни як «Бібліотечні інформаційно-пошукові системи», «Автоматизовані бібліотечні технології», «Основи роботи на ПЕОМ», отримуючи базові знання з інформаційних технологій та систем використання баз знань, навичок пошуку в інтерактивних базах даних. Студенти бібліотечного відділення мають комп’ютерний клас, програмне забезпечення ІРБІС для впровадження автоматизації всіх бібліотечних процесів, мають вільний безкоштовний доступ до мережі Інтернет.

          За вибором навчального закладу в навчальний план  введено вивчення архівознавства, музейної справи, машинопису  та основ  діловодства,  що дасть змогу готувати бібліотечного працівника широкого профілю. Такі фахівці матимуть попит не лише в бібліотеках, а й в меpежі інфоpмаційних установ, інфоpмаційно-аналітичних підpозділах у складі владних стpуктуp, що зpобить спеціальність більш гнучкою пpи пошуку pоботи у часи скоpочення бібліотечних кадpів. Стиль мислення студентів сьогодні більш прагматичний, практично орієнтований, і тому не дивно, що бібліотечні спеціалісти крім основної діяльності шукають додаткову роботу в книжковій торгівлі, рекламно-видавничій, туристичній діяльності, “паблік рілейшнз”, тощо.  Навчальний план не передбачає спеціалізацію, але, враховуючи той факт, що випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» працюють переважно в сільських бібліотеках-філіалах, де більшість читачів – діти, до основних фахових курсів включено матеріали про вікові та психологічні особливості, сучасні форми й методи бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів-дітей. Велика увага приділяється вивченню методики залучення дітей до читання, формування у них інформаційної культури. Окремими курсами представлено дитячу літературу та організацію діяльності навчальних бібліотек.

            Базами навчальної та переддипломної практики студентів завжди обираються кращі бібліотеки міста, області. Фахівці допомагають студентам адаптуватися, усвідомити соціальну місію бібліотеки, закріпити і розширити теоретичні знання у професійному середовищі, оволодіти новими формами і методами бібліотечної практики, отримати перший професійний досвід.

         Отримавши кваліфікацію «Фахівець з бібліотечної справи», випускник  може займати одну з посад: бібліотекар, бібліограф, організатор масиву документів, секретар, діловод, музейний працівник, архівний працівник, оператор комп’ютерного набору.  В рамках моделі ступеневої освіти,  з 2003 року на базі коледжу працює навчально-консультаційний пункт НАКККіМ, який здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» для роботи в галузі документознавства та бібліотечно-інформаційній сфері.  Керує НКП Нелюбов Р.М., директор коледжу, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України. До викладання дисциплін документально-інформаційного циклу залучалися відомі науковці, висококваліфіковані педагоги: Михайло Семенович Слободяник, доктор історичних наук, професор; Олена Борисівна Виноградова, кандидат історичних наук, професор; Наталія Миколаївна Христова, кандидат історичних наук, професор. З студентами працюють:  Світлана Василівна Харченко, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри «Документознавство та управління соціальними комунікаціями»; Ірина Миколаївна Мага, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент; Марія Іванівна Личук, кандидат філологічних наук, доцент; Світлана Іванівна Литвинська кандидат філологічних наук, доцент; Тетяна Геннадіївна Боряк, кандидат історичних наук, доцент; Вікторія Василівна Добровольська, кандидат наук із соціології; Оксана Миколаївна Збанацька, кандидат історичних наук, доцент; Володимир Ілліч Григор’єв, кандидат наук з державного управління, доцент; Олександр Григорович Кириленко, кандидат історичних наук, професор та ін.

Підготовку фахівців з бібліотечної справи здійснює професійний колектив висококваліфікованих викладачів, які вміло організовують навчально-виховний процес, досконало володіють методикою викладання та інтерактивними технологіями навчання.

      Никитюк Софія Сергіївна – після закінчення Ровенського державного інституту культури за спеціальністю “Бібліотекознавство та бібліографія” з 1982 року працює на посаді викладача бібліотечних дисциплін. Виконує обов’язки голови циклової комісії бібліотечних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Неодноразово призначалася керівником академічних груп, очолює студентський клуб ділової жінки «Бізнес-леді», є координатором творчого проекту «Школа лідерства», членом профкому коледжу. За високий професіоналізм та багаторічну сумлінну працю неодноразово нагороджувалась грамотами та відзнаками, в тому числі Почесною грамотою Міністерства освіти України «За вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність» (2002 р.). У 2011 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

         Стаж педагогічної роботи – 31 рік.

         Викладає навчальні дисципліни: «Історія книги», «Професійна етика», «Обслуговування в бібліотеці», «Навчальна практика».

 

       Павлюк Олександра Ярославівна – випускниця коледжу, закінчила з відзнакою Київський державний інститут культури ім. О.Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф» (1980 р.)

       Заступник директора з навчально-виховної роботи, відмінник освіти України, лауреат обласної премії ім. М.Смотрицького (2013 р.), спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, керівник студентського краєзнавчого клубу “Дивокрай”, зав. кабінетом бібліотечного краєзнавства, ініціатор створення музею історії коледжу. Олександра Ярославівна веде велику й клопітку науково-дослідну роботу з краєзнавства; завдяки її зусиллям та за підтримки міської ради, дирекції коледжу, педагогічного та студентського колективів в 2011 р. відкрито меморіальну дошку видатному поетові В.Свідзінському. Є координатором діяльності Ради студентського самоврядування та волонтерської роботи в коледжі. Очолює міське об’єднання заступників директорів ВНЗ І-ІІ р.а.

       Викладає навчальні дисципліни: «Бібліотечне краєзнавство», «Управління діяльністю бібліотек».

       Педагогічний стаж – 32 роки.


      Булаєнко Валентина Олександрівна – випускниця Київського державного інституту культури ім. О.Корнійчука (1982 р.), спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Очолювала циклову комісію бібліотечних дисциплін (1994-2000). Є укладачем навчальних програм та методичних рекомендацій з фахових дисциплін «Вступ до спеціальності», «Інформаційне забезпечення управління» (спеціальність «Діловодство»),  «Організація роботи навчальних бібліотек», «Основи АСОД» (спеціальність «Бібліотечна справа»), затверджених Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв для використання у навчальному процесі у ВНЗ І-ІІ р.а. системи Міністерства культури України. Виступала в якості рецензента навчально-методичних матеріалів, укладених викладачами Канівського, Київського і Калуського училищ культури.

         На протязі багатьох років виконує обов’язки куратора академічних груп. Керівник студентського клубу  “Прес-центр”.

         Високий професіоналізм, творчий підхід до навчально-виховної діяльності відзначений багатьма грамотами, відзнаками, нагородами.

         Педагогічний стаж – 31 рік.

         Профілюючі дисципліни: "Основи аналітико-синтетичної обробки документів", "Бібліотечні інформаційно-пошукові системи", "Організація роботи навчальних бібліотек", "Бібліотечні фонди"; "Інформаційне забезпечення управління".

 

      Климчук Людмила Вікторівна – кандидат історичних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Випускниця коледжу 1991 року, закінчила Харківський державний інститут культури (1995 р.). Куратор академічної групи, завідуюча кабінетом бібліотечних дисциплін. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм нагороджена почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації, відзнаками обласної ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а., коледжу культури і мистецтв.

       Педагогічний стаж – 18 років.

       Профілюючі дисципліни: "Основи документознавства", "Бібліографічна діяльність бібліотеки", "Вступ до спеціальності", "Музейна справа", "Соціальні комунікації", "Архівознавство".

 

         Значну допомогу у підготовці і проведенні занять надає бібліотекар Філіпчук Тетяна Миколаївна, (випускниця коледжу (1986 р.), закінчила Харківський державний інститут культури (1990 р.), яка разом із викладачами працює над створенням електронних підручників, мультимедійних супроводів занять, книжкових виставок, стендів, плакатів.

         Педагогічна майстерність – це риса, властива кожному викладачу комісії. Вони постійно генерують нові ідеї, поповнюють скарбницю наукових та методичних розробок, спрямовують свої зусилля на виховання  активної життєвої позиції, культури, духовності та моралі студентської молоді, формують професійні риси сучасного фахівця документально-інформаційної сфери.

          Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і відстоювати та захищати суспільні та власні ідеали і переконання.

         Викладачі циклової комісії у викладанні фахових і професійно-орієнтованих дисциплін впроваджують ефективні інноваційні методики та технології (ситуативне навчання, імітаційні, ігрові технології, роботу з малими групами, майстер-класи і т.д.). Активно використовуються в навчальному процесі такі форми занять, як лекція-діалог, лекція-огляд, практичне заняття у творчій лабораторії бібліотекаря, семінар-дискусія, семінар-практикум, круглі столи, публічні захисти творчих проектів, матеріалів практики, курсових робіт тощо). З метою формування інноваційного мислення майбутніх спеціалістів, їх швидкого адаптування до змін, застосовуються методи моделювання та аналізу конкретних виробничих ситуацій, імітація професійної діяльності, професійні тренінги, метод “мозковий штурм” та ін. Усе це сприяє не тільки продуктивному засвоєнню теоретичних знань і формуванню вмінь, але й виявленню творчих можливостей студентів.

             Викладачі спеціальності беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, практикумах, що організовують центральні й обласні методичні центри та бібліотеки.

          Колектив циклової комісії підтримує ділові, творчі та дружні зв’язки з працівниками бібліотек, музеїв, архівів, канцелярій та офісів міста й області, які вагомо стимулюють до пошуку цікавих форм і методів навчання і виховання. Проводяться школи педагогічної майстерності, зустрічі-діалоги, організовуються заняття-екскурсії студентів.

         Активна участь викладачів і студентів в діяльності Української бібліотечної асоціації, у програмі «Бібліоміст» сприяє їх професійному зросту, осмисленню важливих питань методики викладання та вивчення фахових дисциплін.

 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ БІБЛІОТЕКАРІВ

           Бібліотеці сьогодні потрібні ті, хто виявляє стійкий інтерес до професії, має організаторські, творчі здібності, комунікабельні, ті, що мають активну життєву позицію. Саме такими є наші студенти. Вони активні учасники  просвітницьких заходів, творчих акцій, олімпіад. Більшість студентів мають стійкий інтерес до бібліотечно-інформаційної діяльності та професії бібліотекаря, свідомо її обрали і пов’язують з нею подальші професійні плани. 

         Студенти та викладачі комісії спільно проводять свята професії, ділові вечірки, конкурси професійної майстерності, презентації книг, зустрічі з письменниками і поетами, провідними спеціалістами галузі.

 

 

ТВОРЧІ ПРОЕКТИ

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->музей коледжу як центр науково-дослідної, пошукової краєзнавчої роботи;

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]--> краєзнавча експозиція в кабінеті бібліотечного краєзнавства;

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->відкриття меморіальної дошки В.Свідзінському;

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->підготовка довідково-бібліографічного посібника «Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія і сучасність»;

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->організація роботи кімнати самопідготовки в гуртожитку.

- студентські клуби: Прес-центр (керівник - В.Булаєнко),

                                   Краєзнавчий клуб “Дивокрай” (керівник - О.Павлюк),