Опитування
Оцініть роботу сайту:
5
4
3
2
1

Архів новин
Жовтень 2019 (4)
Вересень 2019 (17)
Серпень 2019 (7)
Липень 2019 (8)
Червень 2019 (26)
Травень 2019 (19)
Корисні посилання
КПККіМ » Новини » Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін

Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін

Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін

Захист курсових робіт

 

19 травня відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Обслуговування в бібліотеці» студентами III курсу спеціальності «Бібліотечна справа».

Курсова робота виконується відповідно до навчального плану з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання; є дієвим засобом контролю за вивченням програмного матеріалу з фахових дисциплін, їх ключових розділів; прищеплює студентам інтерес до наукових досліджень, ініціює процес вироблення навичок самостійної творчої роботи. Вона вчить аналізувати практику роботи в сучасних бібліотечних установах, вдосконалювати набуті теоретичні знання, підтверджувати їх досвідом практичних працівників.

Захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Обслуговування в бібліотеці» здійснювався в присутності комісії у складі заступника директора з навчально-виховної роботи Павлюк О. Я., голови циклової комісії бібліотечних дисциплін Никитюк С. С., викладача фахових дисциплін Булаєнко В. О.

До захисту було допущено 7 студентів 350 групи спеціальності «Бібліотечна справа». Курсові роботи оцінено таким чином: «відмінно» - 4, «добре» - 3. Відзначено ґрунтовні роботи студентів: Думанської Юлії «Рекламно-іміджева робота бібліотек», Поян Анастасії «Бібліотека – центр відродження національної свідомості молоді», Рабцун Юлії «Роль бібліотек в системі інтелектуального та духовного збагачення учнівської молоді та юнацтва», Шумеляк Руслани «Сучасні модулі бібліотечного навчання і підвищення кваліфікації».

Комісія відмітила належний рівень знань, вмінь та навичок студентів з циклу фахових дисциплін, оволодіння якими передбачено при підготовці, оформленні та захисті курсового проекту. Всі студенти продемонстрували розуміння актуальності теми курсової роботи, правильно визначили мету, завдання, предмет, об’єкт дослідження, самостійно здійснювали пошук, оцінку та опрацювання документальних джерел, активно використовуючи при цьому Інтернет-ресурси. При написанні курсових робіт студенти використали нормативно-законодавчі документи, фахові видання, навчальні посібники, довідники, інформаційні технології. Курсові роботи ґрунтовні, з великою кількістю додатків. Всі представлені роботи оформлено згідно методичних рекомендацій щодо написання курсових робіт. Під час захисту студенти обґрунтовано мотивували вибір теми, логічно та послідовно повідомляли основний зміст, звертали увагу на труднощі, з якими зустрілись при виконанні роботи.

 

 

Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін Курсова робота як підсумок засвоєння фахових дисциплін