Конкурс "Великодній дивограй"
Конкурс "Рукотворні барвоцвіти"
Кам'янець-Подільському коледжу культури і мистецтв - 90 років
Крізь віки… Участь у заході
Андріївські вечорниці. Театралізоване дійство
Меню навігації
Опитування
Оцініть роботу сайту:
5
4
3
2
1

Архів новин
Березень 2023 (5)
Лютий 2023 (5)
Січень 2023 (9)
Грудень 2022 (9)
Листопад 2022 (15)
Жовтень 2022 (6)
Корисні посилання

 Презентація досягнень випускників

Портфоліо випускників


 Презентація досягнень випускників  Портфоліо випускників

 

    Запрошуємо вас  на сторінку  «Портфоліо  випускників». 

  Вам потрібна творча неординарна особистість  і ви вибираєте  сучасного фахівця  соціокультурної сфери (організатора соціокультурної діяльності, керівника творчого колективу, викладача мистецької школи, художника, режисера, хореографа) «Портфоліо випускників»  -  краще місце, де ви можете оцінити професіоналізм наших випускників.

  Проєкт «Портфоліо випускників»  ми розпочали з метою презентації  досягнень  наших  студентів, адже портфоліо - це  візитна картка творчої особистості, яка вміє представляти свої досягнення, інновації, власне «Я».  Переконані, що  рейтинг майбутнього фахівця, який незабаром вийде на ринок праці, безпосередньо залежить від його здатності конкурувати, мотивації до кар'єрних досягнень, рівня професійної компетенції.

  Технологія  портфоліо (італ. Portfolio - папка з документами) дозволяє відобразитити, фіксувати і оцінювати матеріалізовані продукти навчально-пізнавальної, творчої, комунікативної та інших видів діяльності студентів у період навчання, включає не тільки оцінку, але і самооцінку, а також всебічно характеризує особистість студента, його інтереси, вподобання та досягнення. Портфоліо студента – це  каталог досягнень, створений з метою  переконати потенційних стейкхолдерів  (зацікавлених осіб), що ви маєте грунтовну  мистецьку освіту, вмієте творчо  працювати, креативно мислити і знаєте собі ціну.  Яскраве портфоліо    вагомий шанс  вдалого працевлаштування.

   У «Портфоліо випускників» ми представили «досьє успіхів» студентів    всіх спеціальностей та спеціалізацій  випускного курсу коледжу. Це - систематизований список заслуг студентів, робота творчого характеру.  Портфоліо найбільш якісно  представляє  їх досягнення  в освітньому процесі, творчій діяльності, а також  успіхи в олімпіадах, конкурсах, фестивалях, виставках. Створена в якості портфеля документів електронна презентація представляє фотографії, виписки та копії документів. Матеріали  портфоліо  підтведжені  фактами з навчальних буднів і студентської практики. Рівень знань з майбутньої професії (зразки творчих  та практичних робіт, курсові проєкти, бізнес-плани  власних справ); офіційні документи (дипломи, грамоти та інші нагороди); участь в громадській роботі (студентське самоврядування, волонтерство), а  також  відомості про захоплення та відгуки,  тобто оцінка  досягнень студентів дирекцією, викладачами та керівниками  творчих колективів. У портфоліо також додається резюме (не більше 150 знаків), в якому студенти стисло представляють  свої професійні знання, досягнення та інші якості.

   Головне завдання проєкту «Портфоліо випускників» - допомогти нашим випускникам більш усвідомлено зробити перехід від освітнього процесу до трудової діяльності, або вибрати профіль подальшого навчання.

 

 

Учбові досягнення – успішне професійне майбутнє

Портфоліо випускників 2021 року


Учбові досягнення – успішне професійне майбутнє

 

     На сторінках офіційного сайту Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв презентовано портфоліо випускників 2021 року, у яких відображено досягнення студентів, їх творчі проєкти та участь в мистецьких заходах.

 Впровадження технології  портфоліо в процес підготовки фахівців

з менеджменту соціокультурної діяльності

Підсумовуємо досягнуте


 Впровадження технології  портфоліо в процес підготовки фахівців  з менеджменту соціокультурної діяльності

 

   Розвитку інтелектуальних творчих здібностей майбутніх фахівців соціокультурної діяльності, формуванню їх здатності до самореалізації в обраній професії сприяє модернізація змісту освітнього процесу коледжу, у якому органічно поєднуються традиційні форми і методи навчання із використанням інноваційних освітніх практик, популярною серед яких є створення портфоліо. Загальна мета впровадження технології портфоліо в процес професійної підготовки полягає у стимулюванні потреби в творчому саморозвитку і самовдосконаленні, підвищенні мотивації студентів; основне завдання – сприяти оволодінню уміннями та навичками створення позитивного професійного іміджу, самопрезентації і тим самим підвищити конкурентоздатність майбутнього фахівця, його професійну та особистісну самореалізацію на основі утвердження індивідуалізованого вектора розвитку професійних компетентостей.

  У рамках вивчення дисципліни «Менеджмент соціокультурної сфери» студенти випускних курсів усіх спеціальностей та спеціалізацій створюють портфоліо, яке відображає їх досягнення в освітній, творчій та громадській діяльності за період навчання в коледжі. Систематизований список заслуг, тобто «досьє успіхів» студента, – це робота творчого характеру. Створюється в якості портфеля документів на паперовому носії або електронної презентації з фотографіями, виписками та копіями документів. Всі розділи повинні бути чіткими і лаконічними, підкріплені тільки достовірними фактами з навчальних буднів і студентської практики У портфоліо також додається резюме, у якому необхідно стисло представити свої  професійні здібності, знання та інші якості.

   Запропонована структура портфоліо має на меті удосконалення професійних компетентностей майбутнього менеджера соціокультурної діяльності та розвитку його індивідуального творчого потенціалу, стилю. Портфоліо допомагає об'єктивно оцінювати сили, а також уміння та знання, здобутів результаті освітньої діяльності. Рейтинг майбутнього фахівця, який незабаром вийде на ринок праці, безпосередньо залежить від його здатності конкурувати, мотивації до кар'єрних досягнень, рівня професійної компетентності.

   Важливою складовою портфоліо є проєкти, бізнес-плани. Створення творчих проєктів – це важлива форма набуття студентами підприємницьких рис, управлінських компетентностей та якостей проєктного менеджера.Студенти мають виявити здатність до самостійного креативного застосування знань під час створення проєкту. У процесі роботи в них активізуються лідерські якості, впевненість у собі та у своїй справі, аналітичні здібності, самоорганізація, позитивне відношення до нововведень та створення творчої атмосфери для виконання завдань проєкту.

   Поглибленому вивченню студентами теоретичних основ та методики роботи над проєктами сприяє створена відеопрезентація «Проєктна діяльність як складова умова інноваційного розвитку закладу культури», в якій висвітлені актуальні питання розвитку культурно-мистецької галузі, зокрема: економічні чинники функціонування галузі культури, світовий досвід управління галуззю, джерела фінансування закладів культури в Україні, фандрейзингова діяльність як пошук джерел додаткового фінансування галузі та залучення коштів – грантів для здійснення проєктної діяльності, співпраця з національними та міжнародними благодійними фондами, що діють в Україні, грантовий фандрейзинг, характеристика діяльності місцевих благодійних фондів та умови участі в них. Доповнюють презентацію практичні рекомендації щодо підготовки та створення проєктної заявки і термінологічний словник з фандрейзингу.

   Робота над створенням проекту власного культурного продукту є особливою формою навчально-креативної активності студента. Насамперед, важливо, щоб майбутні фахівці усвідомлювали, що інноваційний розвиток закладів культури сьогодні залежить від участі в проєктній діяльності, яка є ефективним засобом їх реорганізації та модернізації. Це поєднання послідовних, цілеспрямованих дій з метою досягнення результатів в умовах обмеженого фінансування. Основою процесу створення проєктів є розвиток критичного мислення, пізнавальних навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання та володіння сучасними мистецькими практиками. Цей метод завжди зорієнтований на самостійну діяльність студентів – індивідуальну або командну, яку вони виконують протягом певного відрізка часу. Метод проєктів завжди припускає розв’язування деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, умінь із різних творчих галузей. До того ж студентам необхідно володіти знаннями із загального менеджменту та проєктної діяльності, розуміти специфіку креативних індустрій, вміти працювати з людьми та вести перемовини і, наостанок, – вміти бачити картину в цілому й аналізувати її. Результати виконаних проєктів повинні бути «відчутними», тобто, конкретний результат повинен бути готовий до впровадження.

   Студентам пропонується така схема проєкту власної справи: назва, мета, обґрунтування ідеї (моніторинг ринку культурно-мистецьких послуг та проведення  соціологічного  опитування щодо доцільності відкриття нових), керівник, склад працівників, місце реалізації, бізнес-план, реклама (прес-реліз, візитка, блог), іміджева  політика, бренд (фірмовий одяг, логотип), офіційна реєстрація, забезпечення сучасного та майбутнього розвитку проєкту, очікуваний результат. Під час презентації створеного бізнес-плану студент повинен переконати аудиторію, що ідея проєкту варта реалізації та представити команду, разом із якою зможе втілити в життя свій задум. Заслуговують на увагу цікаві бізнес-плани відкриття дитячих хореографічних, театральних студій та студій вокалу; кав’ярень для дітей з корисним та цікавим дозвіллям; майстерень з пошиття танцювальних костюмів та ремонту і реставрації музичних інструментів; студій дизайну, урочистих подій та виготовлення декорацій; художніх салонів; студій графічного дизайну; тату-салонів; шоурум-студій (виготовлення подарунків на замовлення, оформлення свят); івент-агентств; агентств з підтримки молодих талановитих дизайнерів; музичних агенцій з організації та проведення свят; аніматорських агенцій та створення мультиплікаційного телевізійного каналу. Впевнені, що цікаві бізнес-ідеї наші випускники зможуть реалізувати у своїй професійній діяльності.

   На підсумковому занятті з навчальної дисципліни відбулася мотиваційна гра-конкурс «Проєкт моєї мрії». Конкурсна програма розпочалася з теоретичної розминки, під час якої студенти ознайомилися із матеріалами інформкуточка: «Краудфандинг: від ідеї до втілення», переглянули відеопрезентацію про кращі мистецькі проєктні ініціативи та особливості комунікації і фандрайзингу. Команди-учасники представляли ідеї власної справи, портфоліо групи «Наші зіркові досягнення» та дискутували щодо створення креативного простору під час обговорення бліц-проєкту «Нове обличчя рідного коледжу».

   Змагання відбувалися в номінаціях: «Найкраще портфоліо групи», «Найкреативніший проєкт», «Найреалістичніший проєкт», «Найкращий індивідуальний проєкт», «Найкращий музичний проєкт». Роботу конкурсантів оцінювало компетентне журі в складі директора, заступника директора з навчальної роботи та викладачів циклової комісії культурологічних дисциплін.Тайм-менеджер здійснював контроль за дотриманням регламенту під час виконання конкурсних завдань. Команда-переможець отримала головний приз – спільні кошти всіх учасників конкурсу. Сертифікатами та подарунками від спонсорів (директора коледжу та голови студентського профкому) були нагороджені всі команди-учасниці. Конкурс вражав драйвовими емоціями, неперевершеними враженнями, лідерським складом команд, креативними ідеями, цікавими арт-проєктами та фандрейзинговою концепцією. Варто зазначити, що всі учасники команд – ініціативні, творчі студенти, які готові працювати в сучасному ринковому середовищі і створювати нові креативні культурно-мистецькі продукти. Сьогоднішні мрії наших студентів можуть стати завтра реальними бізнес-проєктами, які будуть приносити їм не тільки стабільне матеріальне благополуччя, а й успіх та визнання.

   Вивчення навчальної дисципліни завершується публічним захистом портфоліо та проєктів власних справ. Разом із пакетом практичних робіт студенти також презентують свої досягнення під час комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху. На сайті коледжу створено розділ «Портфоліо випускників». Зацікавлені особи (стейкхолдери) можуть ознайомитися з навчальними і творчими досягненнями наших студентів та визначити кандидатури для майбутнього працевлаштування.

   Безперечно, характерною рисою оновлення професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері менеджменту соціокультурної діяльності  є  адаптація навчальних програм до сучасних змін управління галуззю культури і спрямування на індивідуальний професійний розвиток особистості, зокрема, формування готовності до опанування інновацій та здатності впевнено орієнтуватися у нових ринкових умовах.

 Павлюк О.Я., завідвач відділення, викладач-методист циклової комісії

культурологічних дисциплін.