Відкрите заняття – засіб поширення інноваційного досвіду

Пріоритетним напрямком освітньої діяльності коледжу на сучасному етапі є підвищення ефективності навчання і якості підготовки майбутніх фахівців культурно-мистецької галузі. Особливої значущості набуває потреба насичення освітнього процесу інноваційними педагогічними технологіями. Одним із таких заходів є проведення відкритих занять, метою яких є виявлення та передача передового педагогічного досвіду, демонстрування рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладачів, а також впровадження результатів відкритих заняття в педагогічну практику.

01 березня відбулося відкрите заняття з навчальної дисципліни «Диригування та читання хорових партитур», викладач Ольга БОДНАР, концертмейстер Тетяна ГУДЗЬ. Заняття проводилось зі Анастасією САВРАЦЬКОЮ, студенткою ІІІ курсу спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності», освітньо-професійної програми «Народне пісенне мистецтво». Мета заняття – набуття студенткою диригентських умінь і навичок, розвиток диригентських якостей та індивідуальних здібностей.

Заняття пройшло на високому організаційному та методичному рівні. Викладачі циклової комісії хорових та музично-теоретичних дисциплін (голова комісії Емілія РУДЬКО) під час обговорення дали високу оцінку професійних якостей викладача, зокрема її уміння використовувати знання диригентської техніки для відбору диригентських прийомів виконання твору, емоційне розкриття художньо-образного змісту твору та використання власного теоретичного і практичного досвіду під час показу різних темпів і прийомів з техніки диригування, а також із закріплення навичок з читання хорових партитур. Студентка продемонструвала належний рівень виконання хорової партитури, професійно використовувала спеціальну музичну термінологію, знання про автора музичного твору, що підтверджує, що вона усвідомила навчальний матеріал на професійному рівні та готова використовувати теоретичні знання в процесі роботи над хоровою партитурою. Впродовж індивідуального заняття відчувалась злагоджена робота викладача та концертмейстера.

Отже, відкриті заняття – одна з важливих форм організації методичної роботи в цикловій комісії та засіб поширення інноваційного д педагогічного досвіду.