Робота на платформі для цифровізації атестаційного процесу

Засідання Школи професійної майстерності

11-27 квітня 2024 року відбувалися засідання Школи професійної майстерності для педагогічних працівників коледжу на тему «Методика реєстрації та робота педагогічних працівників в Єдиній атестаційній системі (ЄАС)».

У коледжі впроваджено ЄАС. Це платформа для цифровізації атестаційного процесу, створена у 2022 році за сприяння Міністерства освіти і науки України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Заклади освіти отримали доступ до цифрового формату атестаційного процесу педагогічних працівників.

ЄАС забезпечує автоматизацію всіх етапів атестаційного процесу:

  1. Реєстрація. Педагоги реєструються в ЄАС самостійно або за допомогою відповідальних осіб.
  2. Формування атестаційних листів. Атестаційні листи формуються вЄАС на підставі даних, внесених педагогічними працівниками та атестаційними комісіями, відповідно наказу МОН від. 09.09.2022 № 805.
  3. Оцінювання. Атестаційні комісії оцінюють педагогічних працівників на підставі атестаційних листів та інших документів.
  4. Прийняття рішень про атестацію. Атестаційні комісії приймають рішення про атестацію педагогічних працівників на підставі їхніх оцінок.

ЄАС має ряд переваг перед паперовою системою атестаційного процесу:

– ЄАС дозволяє автоматизувати рутинні завдання, що економить час та ресурси;

– ЄАС забезпечує прозорість атестаційного процесу, оскільки всі дані зберігаються в електронному вигляді, забезпечено систематизацію документів, необхідних для атестації педагогів: стаж роботи на посаді педагогічного працівника, облік документів про підвищення кваліфікації та загальний обсяг академічних годин, їх розподіл (робота зі здобувачами освіти з особливими потребами, психологічна підтримка учасників освітнього процесу) тощо;

– ЄАС дозволяє більш об’єктивно оцінювати педагогів, оскільки дані для оцінювання вносяться в систему автоматично;

– зручний доступ адміністрації закладу освіти в режимі онлайн до списків педагогічних працівників на атестацію відповідності та присвоєння категорії/звання, постійний доступ до цифрового аналогу сертифікатів, до іншої атестаційної інформації;

– педагогічні працівники можуть автоматично отримувати в особистому кабінеті сертифікати підвищення кваліфікації без необхідності їх друкувати;

– системою автоматично формуються атестаційні листи та звіти про атестацію педагогічних працівників.

Методисти Григорків Л. А., Никитюк С. С. розповіли про роботу та можливості платформи ЄАС, поділилися досвідом цифровізації атестаційного процесу, надали педагогічним працівникам коледжу практичну допомогу при реєстрації. Під час занять педагоги отримали нові знання та навички, які зможуть застосувати у своїй практиці, сприяючи підвищенню якості освіти. Педагоги, працівники бібліотеки коледжу долучилися до Єдиної атестаційної системи, що дало можливість створити зручні та прозорі умови для звітності педагогів у міжатестаційний період.