Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Сольний спів»

   30 травня 2024 року викладач циклової комісії хорових та музично-теоретичних дисциплін Столаба Т.В. провела відкрите заняття з навчальної дисципліни «Сольний спів» з Гринчук Анастасією, студенткою третього курсу спеціальності «Музичне мистецтво» освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво естради»; концертмейстер Нелюбова Т. Б., викладач циклової комісії фортепіано та концермейстерства.
   Тема відкритого заняття: «Творча робота над майстерністю вокально-технічного виконання репертуару». Мета заняття: навчальна: розкрити та розвинути природні властивості голосу студента в повному діапазоні та найкращому тембровому забарвленні; оволодіти прийомами звукового відображення різних відтінків психологічного стану людини; розкрити задум творів у всіх аспектах, якими є енергетична реалізація почуттів, емоції, пластика руху; навчити самостійно розспівуватися за допомогою інструменту; розвивальна: розвивати вміння професійного спілкування зі слухачем; формувати вміння професійно володіти звукоакустичною підсилювальною апаратурою; виховна: виховувати у студента прагнення до самовдосконалення та саморозвитку.
  Викладачем продемонстровано вміння співпрацювати зі здобувачем освіти, використано індивідуальний підхід, вмотивовано необхідність оволодіння фаховими компетентностями; застосовано такі ефективні методи навчання: проблемно-пошуковий, вербальні (розповідь, пояснення, зауваження), наочно-показовий (еталонний показ викладачем), практичний (виконання музичних творів у дуеті зі студенткою І курсу спеціальності «Музичне мистецтво» освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво естради» Вовкович Каріною виконувалася композиція «Ми молоді» слова А. Бінцаровської, музика С. Родько).
  На етапі актуалізації опорних знань, умінь та навичок студента було продемонстровано розспівки на різні види звуковедення, розширення діапазону, рухливості голосу, збереження високої позиції та її контролю; розспівки з використанням зміни динаміки, вібрато та закріпленням опори; використання інструменту під час розспівування; використання та показ різних видів звуковедення у творах; використання різних атак звуку та прийомів звукоутворення; використання засобів художньої виразності, їх доречність та зміна протягом твору.
  Відкрите заняття – це не тільки форма педагогічного контролю, метою якого є виявлення рівня професійної та педагогічної майстерності викладача з ціллю подальшого удосконалення викладацької діяльності, а також ефективна форма передачі педагогічного досвіду.
   Присутні на занятті: Маринін І. Г., заступник директора з навчальної роботи, Павлюк О. Я., завідувач відділення, Никитюк С. С., методист, викладачі Боднар О. Л., Виниченко Н. В., викладачі міської дитячої школи мистецтв Трач В. В., Столаба А. Ю. відзначили, що заняття було проведено на високому методичному рівні і відповідає основним програмним вимогам здійснення організації даного виду педагогічної діяльності.