Захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Педагогіка»

Науково-дослідна робота є важливою складовою освітньо-професійної підготовки фахового молодшого бакалавра. Вона дає змогу поглибити набуті загальні та фахові компетентності, а також реалізувати їх на практиці. Одним із різновидів науково-дослідної роботи є курсова робота, для успішного написання якої здобувачі освіти повинні ґрунтовно оволодіти теоретичним матеріалом та уміти вирішувати поставлені перед ними завдання, адже це необхідні умови для подальшого професійного розвитку та самореалізації.
  У процесі написання роботи студенти шукають нові підходи та можливості вирішення актуальних проблем, проводять самостійні дослідження та роблять висновки. Не менш важливим складником науково-дослідної роботи є публічний захист курсових робіт, на якому необхідно довести актуальність обраної теми та поставлених завдань і представити результати свого дослідження.
  05 червня 2024 року в коледжі відбулися захисти курсових робіт студентів спеціальностей 025 «Музичне мистецтво» та 024 «Хореографія» з навчальної дисципліни «Педагогіка» (викладач Бурячок Н. В.).
  Студенти ґрунтовно опрацювали наукову та методичну літературу, сучасні електронні ресурси, тому курсові роботи були виконані та оформлені відповідно до вимог, а публічні виступи були цікавими та змістовними. Студенти не відчували труднощів під час виступу і могли відповідати на питання присутніх та членів комісії. Оцінювала роботи комісія у складі завідувачки відділення Павлюк О. Я. та голови циклової комісії культурологічних дисциплін Ляшук Т. Є.
  На особливу увагу заслуговують роботи Рашківської Крістіни «Формування конкурентоспроможності сучасного викладача музики», Богомолова Олександра «Використання особистісно-орієнтованої технології на уроках музичного мистецтва», Гринчук Анастасії «Виховання патріотизму та поваги до національної спадщини засобами народної педагогіки», Корнійка Іллі «Сучасні проблеми виховання дітей у сім’ї та шляхи їх розв’язання» (спеціальність 025 «Музичне мистецтво») та Буринської Дар’ї «Розвиток креативних здібностей учнів засобами хореографічного мистецтва», Іліх Ангеліни «Педагогічна думка та шкільництво Київської Русі – основа розвитку національної педагогіки», Гнатія Ярослава «Формування індивідуального стилю вчителя хореографії» (спеціальність 024 «Хореографія»).