Атестація здобувачів фахової передвищої освіти

З 07 червня 2024 року в коледжі розпочалася Атестація здобувачів фахової передвищої освіти. З метою встановлення відповідності рівня підготовки здобувачів фахової передвищої освіти вимогам освітньо-кваліфікаціної характеристики випускників та присвоєння їм освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра створено Екзаменаційну комісію, яку очолила Лаврентьєва Надія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач класу фортепіано Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.