Освітня діяльність

Кам’янець-Подільський фаховий коледж культури і мистецтв – заклад фахової передвищої освіти, комунальної форми власності, заснований Хмельницькою обласною радою, підпорядкований Міністерству культури та інформаційної політики України, безпосередньо – Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації.
Коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, гербову печатку з власною назвою, що здійснює свою діяльність згідно зі Статутом, погодженим та затвердженим у відповідності до існуючих вимог.
Фаховий коледж діє на основі Конституції України, законів «Про освіту», «Про фахову пердвищу освіту», наказів, постанов і розпоряджень Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, нормативних актів Хмельницької обласної державної адміністрації. Роботу коледжу, права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентують Правила внутрішнього розпорядку та посадові інструкції.

Освітню діяльність коледж здійснює на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України №178-л від 16.08.2017).
Коледж здійснює підготовку фахівців в галузі 02 “Культура і мистецтво”:

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (сертифікат про акредитацію: серія КК № 23000326, виданий 12 лютого 2018 року);
 • 024 Хореографія (сертифікат про акредитацію: серія КК № 23000327, виданий 12 лютого 2018 року);
 • 025 Музичне мистецтво (сертифікат про акредитацію: серія КК № 23000328, виданий 12 лютого 2018 року);
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (сертифікат про акредитацію: серія КК № 23000329, виданий 12 лютого 2018 року);
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (сертифікат про акредитацію: серія КК № 23000325, виданий 12 лютого 2018 року).

Освітній процес в коледжі здійснюється українською мовою. Розпорядженням Хмельницької обласної державної адміністрації від 09 липня 2019 року №518/2019-р коледжу видано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти.
Освітня діяльність в коледжі здійснюється за денною та заочною формами навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти.

12 циклових комісій є основними підрозділами коледжу.
Для забезпечення ефективності освітнього процесу коледжу діють такі органи: педагогічна рада, адміністративна рада, приймальна комісія, методична рада, художня рада, рада студентського самоврядування та профспілковий комітет.
Загальний контингент студентів станом на 01 січня 2024 року становить 194 студенти.
За результатами державної підсумкової атестації та державної атестації випускників коледж видає дипломи про здобуття фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та свідоцтва про повну загальну середню освіту.
Основним завданням коледжу є підготовка фахівців для культурно-мистецької галузі регіону, забезпечення умов гармонійного розвитку особистості, реалізація творчих обдарувань, формування фахівця якісно нового типу, здатного поєднувати фахову майстерність, компетентність та головні якості громадянина держави Україна.
Реалізація зазначених завдань зосереджена на пріоритетних напрямах діяльності навчального закладу, якими є освітньо-виховний процес, виховання студентської молоді, організація навчально-методичної роботи, тісна комунікація з культурно-мистецькими установами галузі та об’єднаними територіальними громадами.
Освітні функції закладу передбачають формування професійної компетентності в майбутніх фахівців галузі сучасної національної та світової культури і мистецтва, засвоєнні інноваційних форм соціокультурної діяльності, організації обслуговування в документально-інформаційних системах, новітніх методик викладання музичних, образотворчих, декоративно-прикладних, хореографічних дисциплін з використанням сучасних інформаційно-освітніх технологій навчання. Організація освітнього процесу здійснюється на принципах професійності, безперервності, наскрізності та наступності.
Цілісна виховна система в коледжі зорієнтована на послідовний підхід у вихованні, впровадження сучасних виховних технологій, спрямованих на самореалізацію творчих здібностей студентів і становлення гуманної особистості.
Коледж приділяє увагу практичному навчанню студентів, як одному з найважливіших засобів підготовки фахівців для професійної діяльності. Виробничу практику студенти проходять на базах найсучасніших культурно-мистецьких закладів, закладах початкової мистецької освіти області та у професійних мистецьких колективах.
Коледж постійно підтримує зв’язки з навчальними закладами культурно-мистецької галузі України, обласними бібліотеками, театрами, обласним науково-методичним центром культури і мистецтва, діючими професійними та аматорськими колективами,  територіальними громадами, клубами та бібліотеками області.

Матеріально-технічна база. До комплексу закладу освіти входять три навчальні корпуси, гуртожиток, спортивна зала, бібліотека та її філіали.
Освітній процес в коледжі забезпечений власним аудиторним фондом, приміщеннями для педагогічного персоналу, службовими та допоміжними приміщеннями, які відповідають санітарно-гігієнічним і технічним вимогам щодо проведення якісної підготовки майбутніх фахівців.
Головний корпус розташований по вул. Зарванській, 3 загальною площею – 2660,5 кв. м. Включає в себе корпус площею 2058,0 кв.м та 2-х поверховий будинок для індивідуальних занять площею 319,2 кв. м. Площа допоміжних приміщень – 283,3 кв. м. (майстерня, газогенераторна, гаражі, вбиральня).
Навчальний корпус № 2 по вул. Огієнка, 39 – загальна площа 749,1 кв. м.
Навчальний корпус № 3 – пров. Круглий, 5 загальною площею 780,7 кв. м., навчальною площею 637,0 кв. м., допоміжні приміщення – 143,7 кв. м. (газогенераторна, сарай, сарай-вбиральня).
Загальна площа навчальних корпусів становить 3763,3 кв. м. Площа допоміжних приміщень – 427,0 кв. м.
Навчальні корпуси мають свідоцтва про право власності на нерухоме майно.
В коледжі обладнано навчальні кабінети і лабораторії відповідно до навчальних планів спеціальностей. Зокрема, створено 19 навчальних кабінетів, 5 лабораторій, 32 індивідуальні класи, які обладнанi i забезпеченi необхiдними технiчними засобами навчання та навчально-методичною лiтературою, а також спортивна зала, три актові зали на 368 мiсць, три зали для занять хореографією, два комп’ютерних класи, дві костюмерні та оркестровий клас.
На території коледжу є доступ до Інтернету через WiFi.
В коледжі створено умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
Для забезпечення освітнього процесу є: інтернет, 29 комп’ютерів, 10 ноутбуків, 18 принтерів, 4 сканери, 2 факси, 3 відеокамери, 6 відеомагнітофонів, 5 DVD плеєрів, 29 телевізорів, 14 мікрофонів, 3 ксерокси, 5 магнітофонів, 5 CD-магнітофонів, цифрова фотокамера OLIMPUS, фотоапарат Canon, об’єктив Sigma, 3 акустичні системи, 2 комбопідчсилювачі, 2 підсилювачі потужності, 3 проектори EPSON, Acer, ViewSonik, пульт мікшерний Soundcraft, радіосистема LEM, мультикор SKAH, кросовер SKAO.
Народний, духовий та естрадний відділи повністю забезпечені музичними інструментами: 7 комлектів духових інструментів, барабанна установка YAMAHA, 3 ударні установки, барабани, бас-барабан, музичні тарілки, саксофони, ксилофони, металофони, скрипкові контрабаси, цифрове піаніно YAMAHA, 2 клавішних інструменти YAMAHA, тамбурини, бас-гітара Cart, гітара класична, 5 електрогітар, гітарний комбік, 35 піаніно, 7 роялів, 65 баянів, 7 акордеонів, комлект оркестру українських народних інструментів (скрипка, кобзи, кларнети, цимбали, сопілки, комплект трубчастих дзвіночків), комплект домро-балалаєчного оркестру (гуслі, балалайка-пріма, балалайка-секунда, балалайка-альт, балалайка-бас, балалайка-контрабас, домра-пріма, домра-альт, домра-тенор, домра-бас, домра-контрабас), комплект домрового оркестру.
Функціонують дві костюмерні, які забезпечені національними хореографічними та театральними костюмами на загальну суму 89 674,00 грн.
У приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитку коледжу щорічно здійснюються поточні ремонти, де, зокрема, повністю замінено вікна на енергозберігаючі металопластикові.
Балансова вартість матеріально-технічної бази коледжу складає 17 276 944,91 грн. Облік матеріальних цінностей ведеться бухгалтерією коледжу на синтетичних та аналітичних рахунках. Щорічно проводиться інвентаризація майна. Збереження матеріальних цінностей кабінетів забезпечується матеріально-відповідальними особами, з якими укладено договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Творчий кадровий потенціал

У складі педагогічного колективу коледжу працюють досвідчені викладачі-педагоги, неординарні особистості з багатим інтелектуальним й творчим потенціалом, організаторськими, педагогічними та виконавськими можливостями, яких об’єднує любов до своїх вихованців, почуття обов’язку, вміння згуртувати студентський колектив навколо цікавих творчих ідей, забезпечити ефективне формування в студентів професійної компетентності.
Навчально-виховний процес в коледжі здійснюють 94 викладачі. Серед них: 90 штатних: заслужений діяч мистецтв України – 1; відмінник освіти країни – 9; кандидат наук – 4; викладач-методист (вища категорія) – 24; старший викладач (вища категорія) – 9; вища категорія – 15; перша категорія – 11; друга категорія – 12; спеціалістів – 4; концертмейстерів – 17; сумісників – 6.

Заслужений діяч мистецтв України:

 • Чорнобиль Володимир Володимирович, голова циклової комісії хореографічних дисциплін

 

Кандидати наук:

 • Богуцька Надія Степанівна, кандидат філологічних наук, викладач циклової комісії загальноосвітньої підготовки;
 • Крючкова Ольга Русланівна, кандидат філологічних наук, викладач циклової комісії загальноосвітньої підготовки;
 • Ковальський Роман Іванович, кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії народного інструментального мистецтва (духові інструменти);
 • Маринін Іван Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач циклової комісії народно-інструментального мистецтва (народні інструменти).

Відмінники освіти України:

 • Богуцька Надія Степанівна
 • Городецька Ніна Миколаївна
 • Кучерява Олександра Аркадіївна
 • Манькевич Таїсія Броніславівна
 • Никитюк Софія Сергіївна
 • Павлюк Олександра Ярославівна
 • Червінська Інна Євгенівна
 • Чорнобиль Володимир Володимирович.

 

Лауреати обласних премій

Обласна премія в галузі мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. Костянтина Широцького:

 • Царук Олександр Пилипович, викладач циклової комісії народного інструментального мистецтва (народні інструменти).
Обласна премія в галузі бібліотечної роботи ім. Мелетія Смотрицького:
 • Павлюк Олександра Ярославівна, завідувач відділення, викладач циклової комісії культурологічних дисциплін.
Обласна премія ім. Тараса Шевченка:
 • Семенків Інна Анатоліївна, методист, викладач циклової комісії видовищно-театралізованих заходів.
Відзнака Кам’янець-Подільської міської ради «Честь і шана»:
 • Латюк Ніна Іванівна, викладач циклової комісії кіно-, фото-, відео справи;
 • Чорнобиль Володимир Володимирович, голова циклової комісії хореографічних дисциплін;
 • Царук Олександр Пилипович, викладач циклової комісії народного інструментального мистецтва (народних інструментів).
Відзнака Кам’янець-Подільського міського голови «За заслуги перед міською громадою»:
 • Нижник Сергій Володимирович, директор коледжу;
 • Чорнобиль Володимир Володимирович, голова циклової комісії хореографічних дисциплін;
 • Семенків Інна Анатоліївна, методист, викладач циклової комісії видовищно-театралізованих заходів.
Викладачі беруть участь:
 • у розробці освітньо-професійних програм та навчальних планів – Нижник Сергій Володимирович, Червоногородський Ігор Іванович, Червінська Інна Євгеніївна, Никитюк Софія Сергіївна;
 • в експертному оцінюванні освітньої діяльності інших закладів освіти – Червінська Інна Євгеніївна, Павлюк Олександра Ярославівна, Латюк Ніна Іванівна, Чорнобиль Володимир Володимирович;
 • в атестації працівників міста та області – Нижник Сергій Володимирович, Червоногродський Ігор Іванович, Червінська Інна Євгеніївна, Павлюк Олександра Ярославівна, Корчук Віктор Миколайович, Ляшук Тетяна Єрмилівна.