Бібліотека

Бібліотека коледжу є осередком інтелектуальної культури та центром якісного і оперативного інформування педагогічного та студентського колективів. Фонд бібліотеки складає 30 тис. примірників та понад 30 найменувань періодичних видань.
В умовах дистанційного навчання бібліотека не змінила своїх принципів, а, навпаки, зміст її роботи доповнився привабливими рисами, що знайшли своє відображення в діяльності, а саме:

 • реклама бібліотеки та бібліотечних послуг;
 • запровадження платних послуг шляхом надання додаткових бібліотечних послуг;
 • зміцнення матеріальної бази та придбання цінних видань, сучасних підручників та довідників за зароблені кошти;
 • розширення зони обслуговування (створення бібліотечних пунктів на всіх відділеннях та в гуртожитку);
 • створення фонду електронних версій конспектів-лекцій та методичних рекомендацій викладачів;
 • підписка на періодичні видання за рахунок коштів, що зібрані під час благодійної акції: “Подаруй бібліотеці книгу”, яка щорічно проводиться до Всеукраїнського дня бібліотек;
 • створення банку даних кращих робіт та рефератів студентів.

Сучасний освітній процес складний і динамічний. Працівники нашої бібліотеки роблять усе, щоб він отримав міцну інформаційно-методичну підтримку. Бібліотека закладу освіти є одним із основних комунікативних каналів, які забезпечують зберігання і використання величезних інформаційних ресурсів. Вона сьогодні повинна стати інформаційною базою освітнього закладу – інформаційним освітнім центром, який забезпечує доступ і формує уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, в світових, національних наукових і освітніх ресурсах.

Сучасний бібліотекар повинен навчати, знати і бути носієм не тільки традиційної бібліотечно-бібліографічної культури, а й володіти сукупністю інформаційних знань, навичками новітніх інформаційних технологій, спеціальними психолого-педагогічними знаннями та уміннями. Саме від підготовки і кваліфікації працівників залежить успіх роботи книгозбірень в нових інформаційних умовах. Для бібліотекарів важливими є: уміння оперувати різними джерелами інформації, навички вільної навігації в інформаційному просторі, здатність правильно оцінювати одержану інформацію, використовувати її, зберігати й переробляти, а при необхідності передавати для колективного користування, створювати нову інформацію на якісно новому рівні.
Кожен викладач коледжу знає, що бібліотекою йому завжди буде надано допомогу в підвищенні його професійного рівня, в оволодінні прийомами і методами інформаційно-бібліографічної культури. Бібліотекарі коледжу проходять атестацію та курси підвищення кваліфікації
Бібліотека коледжу, крім інформаційного бюлетеня, який випускається щомісячно, створила інформаційний список літератури для кожної циклової комісії, запровадила проведення днів інформації та днів спеціаліста, перегляди новинок освітянської періодики та здійснення інформаційного забезпечення керівного складу, зокрема адміністративної ради.
Бібліотекарі – активні учасники педагогічної ради, на якій вони виступають з оглядами нових надходжень, влаштовують презентації нових видань, знайомлять зі списками літератури з тієї чи іншої педагогічної технології, що впроваджується в освітній процес, організовують виставки, перегляди літератури.
На нетрадиційних педрадах – ярмарках педагогічних інновацій – бібліотека представляє рубрику “Зернини досвіду” та бере активну участь у роботі школи педагогічної майстерності, методоб’єднанні кураторів груп, методичних фестивалях, сприяє ефективній роботі навчальних кабінетів та клубів за інтересами.
Важливим напрямком роботи бібліотеки є сприяння у здійсненні виховної роботи педколективу на основі загально-коледжного плану, а саме:

 • планування;
 • пошук матеріалу з досвіду виховної роботи та впровадження сучасних, нетрадиційних форм, проведення виховних заходів;
 • створення картотеки цікавих назв;
 • участь у проведенні всіх загальноколеджних виховних заходів;
 • організація книжкових виставок, переглядів літератури, оглядів;
 • організація роботи клубу любителів поетичного слова “Душі криниця”.

Одне з провідних завдань бібліотеки закладу освіти – навчити студентів самостійно здобувати знання, вести науково-дослідницьку роботу. Для цього необхідно виробити в студентів певні навички роботи з книгою, бібліографічною інформацією. Бібліотека коледжу сприяє успішному засвоєнню студентами навчальних програм, зокрема:

 • на виховних годинах знайомить із фаховою періодикою;
 • випускає інформаційні бюлетені для студентів (щомісяця);
 • створила фонд інформаційних матеріалів “Хвилина дозвілля”, “Студентські кумири”, “Із життя зірок”, “Ювілеї: імена, події, факти”, куточок права “Людина. Право. Суспільство”, “На допомогу кураторам груп”;
 • виконує різні види довідок: тематичні, фактографічні, методико-консультативні та створено архів виконаних довідок;
 • проводить заняття бібліотечно-бібліографічної грамотності, а саме бесіди: “Самоосвіта – необхідна умова становлення спеціаліста”, “Виховання культури читання”;
 • складає списки використаної літератури при написанні курсових робіт та рефератів;
 • випускає спецвипуски стінгазети “Студентський вісник” та колонку “Бібліотека радить прочитати”.

З метою розвитку основ колегіальності у вирішенні питань інформування викладачів та студентів про діяльність і можливості бібліотеки створена бібліотечна рада. На засіданнях бібліотечної ради розглядаються питання: обговорення плану роботи, розподіл посадових обов’язків, упровадження платних послуг, стан укомплектування навчальними посібниками та методичною літературою, створення електронного каталогу.
Бібліотека коледжу залучає читачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності. Читацький актив – надійний помічник у роботі бібліотеки.
Всю свою роботу бібліотека коледжу спрямовує на забезпечення освітнього процесу всіма формами та методами бібліотечного та інформаційного обслуговування, бере участь в організації та проведенні навчально-виховної роботи. На базі коледжу створене методоб’єднання завідувачів бібліотеками закладів фахової передвищої освіти.

Осадчук Людмила Анатоліївна

завідувач бібліотеки

Владика Леся Іванівна

бібліотекар l категорії

Філіпчук Тетяна Миколаївна

адміністратор бази даних