Нормативні документи

План роботи Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв на 2023/2024 навчальний рік

Положення про організацію освітнього процесу у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Положення про організацію освітнього процесу, поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних працівників Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про академічну доброчесність у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Положення про організацію внутрішнього моніторингу якості фахової передвищої освіти у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Положення про систему наскрізного контролю навчальних досягнень студентів у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Інструкція щодо ведення журналу обліку роботи академічної групи та викладачів у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про академічні відпустки та повторне навчання у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Положення про проведення адміністративних заходів контролю (адміністративних контрольних робіт) в Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Положення про проведення практики студентів Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Звіт про роботу Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв за l семестр 2023/2024 навчального року

Положення про комплекс методичного забезпечення навчальної дисципліни у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Положення про навчання здобувачів фахової передвищої освіти за індивідуальним графіком в Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Структура Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про педагогічну раду Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про адміністративну раду Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про тарифікаційну комісію Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про методичну раду Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про циклову комісію Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про методичне об’єднання голів циклових комісій Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про раду з організаційно-виховної роботи в Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв

Положення про раду з профілактики правопорушень Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про школу педагогічної майстерності Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про навчальний кабінет Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про бібліотеку Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про бібліотечну раду Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про особливості користування гуртожитком Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про музей історії Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про веб-сайт Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про батьківські комітети Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про раду стейкхолдерів Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про раду випускників Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про куратора академічної групи Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про методичне об’єднання кураторів груп Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про постійнодіючий семінар кураторів груп Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Положення про виховну годину Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв

Цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв на 2022/2025 роки

Концепція національно-патріотичного виховання Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв на 2022/2025 роки

Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв на 2022/2025 роки

Стратегія національно-патріотичного виховання Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв на 2022/2025 роки

План дії щодо реалізації стратегії національно-патріотичного виховання Кам’янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв на 2022/2025 роки

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) в Кам’янець-Подільському фаховому Коледжі культури і мистецтв