Ліцензії та сертифікати

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти (фаховий молодший бакалавр)
Розпорядження про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти
Сертифікати про акредитацію
освітньо-професійних програм