Навчальні плани 2023/2024 н.р.

Освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр"
Освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"