Методична робота

В коледжі сформована ефективна система організації методичної роботи, яка є невід’ємною складовою освітнього процесу та спрямована на задоволення потреб з підготовки сучасних фахівців.

Методична робота коледжу є цілісною системою взаємопов’язаних дій і заходів, що базується на досягненнях педагогічної науки, надбаннях педагогічної практики та кращого досвіду, спрямованих на підвищення фахової кваліфікації, розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності викладачів. Все це зумовлює досягнення позитивних кінцевих результатів навчально-виховної роботи в коледжі.

 Методистами коледжу є:

 • Григорків Людмила Анатоліївна,
 • Никитюк Софія Сергіївна,
 • Семенків Інна Анатоліївна.

У «Положенні про методичний кабінет коледжу» визначені основні завдання методичної роботи, які передбачають «розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення». Згідно з цим Положенням методична робота в коледжі здійснюється  за такими напрямками:

 • створення комплексу методичного забезпечення всіх напрямків освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням концепцій, положень та цільових програм-проєктів, які діють в коледжі;
 • визначення основних напрямків, завдань та планування методичної роботи на навчальний рік;
 • забезпечення активної діяльності методичної ради, здійснення нею координування і управління методичною роботою, організацією методичних нарад;
 • сприяння максимальній реалізації викладачами коледжу єдиної методичної теми;
 • організація наукової діяльності викладачів, яка включає написання наукових статей, тез, авторських посібників, програм, методичних рекомендацій і розробок;
 • розгляд та подання в Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв кращих навчально-методичних робіт викладачів з метою подальшого використання у навчально-виховному процесі мистецьких навчальних закладів України;
 • вивчення, узагальнення та поширення інноваційного педагогічного досвіду кращих викладачів та циклових комісій;
 • надання методичної допомоги молодим викладачам та закріплення за ними викладачів-наставників;
 • організація підвищення кваліфікації та проходження  стажування викладачів, концертмейстерів та працівників коледжу у провідних закладах освіти галузі;
 • участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників, концертмейстерів та працівників коледжу, оформлення належної документації;
 • ознайомлення педагогічних працівників з новинками методичної, педагогічної та фахової періодики, наочними посібниками, інформаційними засобами навчання;
 • функціонування школи педагогічної майстерності, проблемних семінарів викладачів творчих спеціальностей і кураторів груп, школи молодого викладача та залучення до активної участі в них різних категорій педагогічних працівників.
 • ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику освітнього процесу;
 • проведення на базі коледжу всеукраїнських, обласних науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів та професійних діалогів;
 • ефективне використання новітніх освітніх засобів, впровадження інтерактивних методів навчання, комп’ютерного контролю знань та удосконалення самостійної роботи студентів;
 • залучення талановитих студентів до участі в роботі творчих об’єднань, гуртків, клубів за інтересами, студентських науково-практичних конференцій, олімпіад і конкурсів;
 • удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами.

Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом заслуховування питань методичної роботи на педраді, засіданні адміністративної ради, звітів голів циклових комісій, звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу та творчих звітів педагогів перед атестаційною комісією.

    Отже, управління методичною діяльністю потребує систематичної і уважної роботи та зворотного зв’язку, тому в коледжі велика увага приділяється аналізу педагогічної і методичної праці педагогів.

Атестація педагогічних працівників на 2023/2024 н.р.

Наказ про затвердження персонального складу атестаційної комісії