Народна та сучасна хореографія

Візитна картка спеціальності

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
Освітньо-професійна програма: «Хореографія»
Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з хореографії (народної, сучасної)
Професійна кваліфікація: керівник аматорського хореографічного колективу, артист хореографічного ансамблю, викладач мистецьких шкіл
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Мета освітньо-професійної програми: формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з постановки хореографічних номерів та викладання фахових дисциплін.
Спеціальні компетентності:

  • здатність використовувати знання та розуміння традиційних і сучасних культурно-мистецьких процесів і практик у власній професійній діяльності;
  • здатність створювати художній образ засобами танцю, демонструвати танцювальні техніки та застосовувати їх у концертно-сценічній діяльності;
  • здатність передавати знання, застосовувати організаційно-творчі та/або педагогічні методи, підходи, технології, знання вікової психології в умовах роботи з танцювальним аматорським колективом та/або в педагогічній діяльності на рівні початкової мистецької освіти (відповідно до освітньо-професійної програми);
  • здатність самостійно організовувати та провадити індивідуальний та/або колективний репетиційний процес;
  • здатність мислити рефлексивно, продуктивно та креативно для створення творчого продукту;
  • здатність презентувати результати своєї творчої та педагогічної діяльності.

Можливість працевлаштування в закладах, установах, організаціях у галузях культури, мистецтва, освіти, спорту, розваг та відпочинку, педагогічна діяльність на рівні початкової мистецької освіти, індивідуальна мистецька та/або незалежна професійна діяльність.
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.