Кіно-, фото-, відеосправа

Візитна картка спеціальності

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
Освітньо-професійна програма: «Менеджмент соціокультурної діяльності» 
Індивідуальна освітня траєкторія: «Кіно-, фото-, відеосправа»
Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з менеджменту соціокультурної діяльності
Професійна кваліфікація: організатор у сфері культури та мистецтва, керівник кіно-, фото-, відеостудії
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Мета освітньо-професійної програми: формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з організації соціокультурної діяльності, розвитку культурного простору, керівництва кіно-, фото-, відеостудіями
Спеціальні компетентності:

  • здатність застосовувати знання теорії і практики менеджменту, маркетингу в професійній діяльності;
  • здатність обирати та використовувати технології та методи організації соціокультурної діяльності в громадах;
  • здатність організовувати та реалізовувати соціокультурні проєкти;
  • здатність до організаційної та навчальної роботи з кіно-, фото-, відео студіями.

Можливість працевлаштування: робота у сфері культури, розваг та відпочинку, у тому числі з питань організації дозвілля, проведення культурно-мистецьких заходів та реалізації соціокультурних проєктів у громадах, закладах культури, установах та організаціях, керівництво кіно-, фото-, відеостудіями.
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.