Музичне мистецтво естради

Візитна картка спеціальності

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр
Освітньо-професійна програма: «Музичне мистецтво естради»
Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з музичного мистецтва
Професійна кваліфікація: артист оркестру (ансамблю), керівник оркестру (ансамблю), викладач мистецьких шкіл
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Мета освітньо-професійної програми: підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють навичками педагогічної, концертно-виконавської, музикознавчої, диригентської діяльності у сфері музичного мистецтва.
Спеціальні компетентності:

  • здатність використовувати знання та розуміння традиційних і сучасних культурно-мистецьких процесів і практик у власній професійній діяльності;
  • здатність демонструвати достатній рівень виконавської майстерності;
  • здатність відтворювати художньо-образний зміст музичного твору у виконавській діяльності;
  • здатність використовувати спеціалізовані знання з теорії, історії та методології музичного мистецтва;
  • здатність демонструвати професійні навички та уміння в музично-теоретичній /виконавській/ педагогічній /організаційно-творчій діяльності;
  • здатність передавати знання, застосовувати професійні та педагогічні методи, підходи, технології, знання вікової психології в умовах роботи з аматорським колективом та/або в педагогічній діяльності на рівні початкової мистецької освіти (відповідно до освітньо-професійної програми);
  • здатність самостійно організовувати та провадити індивідуальний та/або колективний репетиційний процес у професійній діяльності;
  • здатність оперувати професійною термінологією;
  • здатність застосовувати інтегровані знання з інших видів мистецтва в професійній діяльності;
  • здатність використовувати технологічні ресурси, новітні цифрові звукові технології в професійній діяльності.

Можливість працевлаштування у сфері музичного мистецтва, у закладах культури, мистецтва, освіти, розваг та відпочинку, мистецьких колективах відповідно до професійного стандарту (за наявності) або кваліфікаційної характеристики професій; педагогічна/концертмейстерська діяльність на рівні початкової мистецької освіти, індивідуальна мистецька або незалежна професійна діяльність.
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.